Nya hyror hos Hebygårdar klara efter prövning

Report this content

Efter prövning i Hyresmarknadskommittén landar årets hyreshöjning i Hebygårdar AB på 1,95 procent.
Det är i och för sig en sänkning från Hebygårdars rekordhöga yrkande på över 5 procent, men vi tycker fortfarande att det är en för stor höjning i förhållande till bolagets faktiska kostnadsökningar. Men Hyresmarknadskommitténs beslut är bindande så det måste vi som parter följa, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Lena Jansson Nordin. 

Höjningen gäller retroaktivt från den 1 februari 2020. Hyresförhandlingarna om 2020 års hyror med det kommunala bostadsbolaget Hebygårdar inleddes med ett yrkande på 5,35 procent. Detta var det i särklass högsta yrkandet i Västmanland, Uppsala och Gävlebos län och mottogs av  Hyresgästföreningen med förvåning och en hel rad frågetecken. Hebygårdars ledning motiverade yrkandet med att bolaget har för låga hyror i jämförelse med andra kommuner.

-Vi kunde naturligtvis inte acceptera en hyreshöjning på den nivån, som vi dessutom ansåg grundad på fel förutsättningar. Förväntade kostnadsökningar i kommunen ligger på en nivå på maximalt 1,5 procent, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Lena Jansson Nordin.

Följden blev att Hebygårdar lämnade förhandlingarna och ansökte till Hyresmarknadskommittén om prövning. Utslaget landade på 1,95 procent från den 1 februari. Parterna har kommit överens om att den retroaktiva delen av hyran kommer att trappas in i tre steg.

-Vår bedömning är att utslaget på 1,95 procent är för högt satt i relation till faktiska kostnadsökningar - men vi har inget annat val än att acceptera Hyresmarknadskommitténs bindande beslut, säger Lena Jansson Nordin.

-Vi kan inte annat än hoppas att ingen hyresgäst skall tvingas flytta på grund av höjningen. Vi hoppas också att Hebygårdar inför kommande förhandlingar skall komma till insikt om och inse att man är ett allmännyttigt kommunalt bolag med ett bostadsförsörjningsansvar. 

Kontaktperson
Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle: 0727-14 58 16, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se

 

Region Aros-Gävle
Petra Olofsson
0104591360
petra.olofsson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media