Nya hyror hos Vårgårda Bostäder

Report this content

Nu har Vårgårda Bostäder och Hyresgästföreningen enats om ett resultat i förhandlingarna om årets hyror. Det blir en höjning med 3,99 procent från 1 januari. Hyresgästföreningen menar att höjningen är ovanligt hög, men givet de ekonomiska förutsättningarna  har båda parter tagit ansvar för att hitta en skälig nivå.

– Bolaget har en tuff ekonomisk tid just nu. Det blev en högre hyreshöjning än vanligt men den är rimlig utifrån de ökade kostnaderna för förvaltning och underhåll samt de stigande räntorna.

Nu är förhandlingarna klara för 748 hushåll i Vårgårda. Kommunägda Vårgårda Bostäder ville ursprungligen höja hyrorna med i genomsnitt 5,26 procent från den 1 januari. Överenskommelsen landade på 3,99 procent. Hyresgästföreningens förhandlare Jesper Lissmark menar att det är en hög nivå, men framhåller att Vårgårda Bostäder sedan den nya ledningen tog över har gjort mycket rätt med hänsyn till hyresgästernas perspektiv, bland annat med återhållsamma renoveringar som inte driver upp hyresnivåerna. Men även att de i årets förhandlingar från början har visat att man vill hitta en skälig nivå.

– Vårgårda Bostäder har visat ett stort ansvar genom att redan från början inte kräva en extrem hyreshöjning och sedan också gå oss till mötes på en rimlig nivå. De har inte bara sett till sig själva utan också tagit in hyresgästernas situation och verklighet.

För en tvåa på 60 kvadratmeter med en nuvarande månadshyra på 5 525 kronor  blir det en hyreshöjning med 220 kronor i månaden.

Förhandlingarna har utgått ifrån den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att förhandlingarna utgår ifrån fem faktorer – kostnader för förvaltning och underhåll, kostnader för vatten, värme, avfall och el, ränteutvecklingen, inflationen och BNP. Det är den genomsnittliga utvecklingen för faktorerna under de senaste tre åren som är utgångspunkten för förhandlingarna.

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera