Ombyggnadsförhandlingarna för första etappen i Västhaga är klara

Report this content

Efter en lång tid av osäkerhet och förhandlingar är Hyresgästföreningen nu överens med ÖBO om de nya hyrorna, som ska gälla från inflytt 2021, på Tunnlandsgatan i Västhaga.

Det är en mycket omfattande ombyggnation som ÖBO kommer genomföra i Västhaga. Standard och modernitet, inte bara i lägenheterna, utan även utanför i form av tvättstugor, garage mm. kommer när allt är färdigställt hålla hög nivå.

- Hyreshöjningarna kommer bli stora men vi har lyckats bromsa dessa en hel del och något vi är mycket nöjda med är att vi har lyckats förhandla fram en överenskommelse med ÖBO som gör att hyresgästerna (både återflyttare och nya) kommer kunna påverka sin hyra och standard i lägenheten i klart högre utsträckning än ÖBO:s ursprungliga planer var. T.ex. kommer en hyresgäst som flyttar in i en 3:a på 80 kvm på övre våningen kunna påverka sin hyra (med olika till- och frånval) inom spannet 8.700kr – 9.844 kr, säger Erik Anfält, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Nedan framgår samtliga lägenhetstyper och hyresspann som kommer erbjudas på Tunnlandsgatan:

2 ROK 62 kvm BV                   7.225 kr – 8.319 kr

2,5 ROK 66 kvm BV               7.700 kr – 8.819 kr

2,5 ROK 66 kvm ÖV              7.450 kr – 8.569 kr

3 ROK 75 kvm ÖV                  8.300 kr – 9.444 kr

3 ROK 80 kvm BV                   8.950 kr – 10.094 kr

3 ROK 80 kvm ÖV                  8.700 kr – 9.844 kr

4 ROK 90 kvm BV                   10.125 kr – 11. 319 kr

4 ROK 90 kvm ÖV                  9.875 kr – 11.069 kr

5 ROK 93 kvm BV                   10.550 kr – 11.794 kr

5 ROK 93 kvm ÖV                  10.300 kr – 11.544 kr

Samtliga lägenheter på bottenvåningen kommer också kunna välja till ett uterum mot ett extra tillägg om 450 kr per månad. Hyrorna är i 2021-års nivå och inkluderar värme och vatten.

Sedan en tid tillbaks har Hyresgästföreningen dessutom blivit överens med ÖBO om en kraftigt utökad rabattmodell för återflyttande hyresgäster. Denna modell, som beroende av hyreshöjningarnas storlek, ger successivt avtagande hyresrabatter i upptill 15 år kommer inte vara unik för Västhaga utan gälla även framöver för ÖBO:s kommande ombyggnationer.

  • Vi ser givetvis hellre att lägre hyror, som inte ”behöver” rabatteras, kan förhandlas fram. Lösningen med rabatter är bra men inte bäst säger Lars Bjurström, vice ordförande i Örebroföreningen.
  • ÖBO har tusentals lägenheter, byggda på 60- och 70-talet, som i närtid står inför stora ombyggnationer. Om vi ska ha en välfungerande bostadsmarknad i Örebro även framöver gäller det att hyrorna för dessa lägenheter (och givetvis även nyproducerade) inte skenar iväg. De måste hållas nere på rimliga nivåer. För oss på Hyresgästföreningen är detta givetvis väldigt prioriterade frågor som vi kommer fortsätta att jobba målinriktat och enträget med, säger Lars Bjurström.

Kontaktpersoner: Erik Anfält, förhandlingsledare, 010-459 15 10 och Lars Bjurström, vice ordförande Örebroföreningen, 070-541 98 35.

Region Mitt
Fredrik Wrang
0104591508
fredrik.wrang@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar