Orimliga hyreskrav från Gavlegårdarna

Report this content

Gavlegårdarna yrkar på att få höja sina hyror med 3,75 procent nästa år.  

-Det är en orimligt hög hyreshöjning. I en tid då coronapandemin påverkar hyresgästernas plånböcker kan vi inte låta dem stå för hela notan. Vi efterlyser ett politiskt ansvarstagande, säger Torbjörn Lööw, ordförande i Hyresgästföreningen Gävle-Älvkarleby-Ockelbo. 

En enkätundersökning som Hyresgästföreningen genomfört visar att sju av tio av landets hyresgäster känner stor eller viss oro över att privatekonomin ska påverkas negativt av coronapandemin. Torbjörn Lööw menar att kommunpolitikerna har en möjlighet att ta ansvar för situationen genom att sänka de avkastningskrav som finns på det kommunägda Gavlegårdarna.  

- Vi befinner oss i en extraordinär situation. Sänk avkastningskraven på Gavlegårdarna, så att vi kan hålla hyreshöjningarna nere. Det är också läge att riva upp kommunens beslut om att höja borgensavgiften för bolaget, säger han. 

-Kanske finns det också visst underhåll som kan skjutas framåt i tiden, nu när det ändå kan vara svårt att gå in i hyresgästers lägenheter med tanke på pandemin.  

-Vi har ju trots allt ett gemensamt intresse av att hyresgästerna ska känna sig trygga, kunna betala sina hyror och bo kvar, säger Torbjörn Lööw.  

Kontakt

Torbjörn Lööw 
Ordförande Hyresgästföreningen Gävle Älvkarleby Ockelbo

Telefon 0702995260

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är en orimligt hög hyreshöjning.
Torbjörn Lööw