Över 7,3 miljoner till medlemmar i Hyresgästföreningen region Stockholm

Report this content

Under 2020 har Hyresgästföreningen region Stockholm hjälpt medlemmar att få tillbaka över 7 300 000 kronor i hyresjuridiska ärenden. Det kan handla om allt ifrån för höga andrahandshyror till nedsättning av hyra på grund av att lägenheten inte går att bruka normalt, till renoveringar, bristande ventilation eller trasiga vitvaror.

– 2020 var ett väldigt speciellt år vilket vi också märkte av genom en ökad mängd ärenden. Många har uppmanats till att jobba hemifrån, fler och fler ärenden har handlat om bland annat störningar säger Zeljko Kranjec, chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Störande fläktljud gav 62 418 kr
Ett av alla ärenden från året handlade om problem med ljudstörningar från ett fläktsystem i ett sovrum. Handläggaren hos Hyresgästföreningen begärde nedsättning med 20 procent av totalhyran. Först var hyresvärden negativt inställd till kravet men ändrade sig sedan och medgav en nedsättning med totalt 62 418 kr.

Ett annat ärende från året handlade om två hyresgäster som utsattes för allvarliga störningar. Handläggaren från Hyresgästföreningen krävde att de skulle få nedsättning av hyran. Hyresgästerna fick sammantaget totalt cirka 100 000 kr i nedsättning.

– Det är positivt att vi har lyckats hjälpa många medlemmar med deras ärenden. Det är viktigt att medlemmar känner sig trygga i att kunna få stöd och hjälp när det väl behövs. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi tillsammans säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Som medlem i Hyresgästföreningen kan man få juridisk information samt hjälp av ärendehandläggare och jurister i hyresjuridiska ärenden. Region Stockholm handlägger ca 4 500 medlemsärenden per år.

För mer information, kontakta:

Zeljko Kranjec, Hyresgästföreningen region Stockholm
Chef, juridiska enheten

Tele: 0708511913
E-post: zeljko.kranjec@hyresgastforeningen.se

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tele: 070–3016150

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under 2020 har Hyresgästföreningen region Stockholm hjälpt medlemmar att få tillbaka över 7 300 000 kronor i hyresjuridiska ärenden. Det kan handla om allt ifrån för höga andrahandshyror till nedsättning av hyra på grund av att lägenheten inte går att bruka normalt, till renoveringar, bristande ventilation eller trasiga vitvaror.
Twittra det här

Citat

Det är positivt att vi har lyckats hjälpa många medlemmar med deras ärenden. Det är viktigt att medlemmar känner sig trygga i att kunna få stöd och hjälp när det väl behövs. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi tillsammans.
Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm