Övikshem vill höja hyran

Report this content

Allmännyttiga Övikshem vill höja hyrorna för sina hyresgäster med i snitt 3,3 procent från och med den 1 januari 2021. Yrkandet är högt och Hyresgästföreningen manar tvärtom till återhållsamhet i form av oförändrade hyror under 2021, på grund av det extraordinära läget.

– Hyrorna har länge ökat mer än övriga kostnader och hyresgästerna har under många år bidragit till stora vinster för Övikshem. Att begära höjda hyror samtidigt som många drabbas svårt i spåren av pandemin, tyder på ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande och dålig förståelse för hyresgästernas situation, säger Morgan Hoppman, ordförande i Hyresgästföreningen Örnsköldsvik.

Medan läget för hyresgästerna är ansträngt, är det oförändrat positivt för fastighetsägarna. Den som äger och förvaltar bostadshyresfastigheter har och har haft en mycket bra avkastning och kan dra fördel av såväl ett lågt ränteläge som ett kraftigt ökat marknadsvärde.

Nu vidtar förhandlingar mellan Övikshem och Hyresgästföreningen för att komma fram till en överenskommelse.

För en trea på 70 kvadratmeter och en månadshyra på 7 508 kronor i månaden, skulle den yrkade höjningen innebära cirka 248 kronor i månaden i ökade boendekostnader.

För 2020 höjde Övikshem hyran med i snitt 1,8 procent.

För mer information:
Henrik From, förhandlare, 070-359 18 45

Morgan Hoppman, ordförande Hyresgästföreningen Örnsköldsvik, 073-530 09 75

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar