Pitebo strandar förhandling om bruksvärdeshyra

Report this content

Allmännyttiga Pitebo har valt att frånträda förhandlingarna gällande så kallad bruksvärdering av 179 lägenheter i Piteå.

I en påkallan till Hyresgästföreningen i april 2020 yrkade Pitebo på en bruksvärdesförhandling där bolaget önskar höja hyran med i snitt 22,1 procent för 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Parterna har inte kommit överens om en ny bruksvärdesnivå och Pitebo har meddelat att bolaget avser vända sig till Hyresnämnden.

- Hyresförhandlingar sköts bäst av parterna lokalt och det är olyckligt att Pitebo nu strandar dessa och vänder sig till Hyresnämnden för att få sin vilja igenom, säger Johannah Malmin, förhandlare.

Om ärendet går vidare till Hyresnämnden så kan Hyresgästföreningen företräda de medlemmar som registrerat medlemskap innan tvisten uppstått.

För mer information:
Johannah Malmin, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: