Pitebo strandar hyresförhandlingarna

Report this content

2020 års hyresförhandlingar mellan allmännyttiga Pitebo och Hyresgästföreningen har avbrutits och Pitebo har istället valt att vända sig till Hyresmarknadskommittén, parternas gemensamma tvistelösningsorgan.

– Det är tråkigt att vi inte kunnat komma överens om en rimlig hyresnivå. Förhandlingar mellan parterna är alltid det bästa och vi hade gärna sett en lokal överenskommelse istället, säger Hyresgästföreningens förhandlare Johannah Malmin.

Hyresgästföreningen och Pitebo inte har kunnat komma överens om hyrorna för 2020 genom lokala förhandlingar. Pitebo har yrkat på en hyreshöjning med 6,3 procent.

- Pitebo har starka finanser och att i det läget yrka på en chockhöjning av hyran sticker förstås i ögonen på många hyresgäster. En sådan höjning skulle slå hårt mot vanliga människors plånböcker, säger Leif Morin, ordförande Hyresgästföreningen Piteå/Älvsbyn.

Hyresmarknadskommittén har nu att återkomma med ett medlingsbud. Om budet förkastas av någon av parterna avgör Hyresmarknadskommittén hyrorna.

Om Hyresmarknadskommittén
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

För mer information:
Johannah Malmin, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Pitebo har starka finanser och att i det läget yrka på en chockhöjning av hyran sticker förstås i ögonen på många hyresgäster. En sådan höjning skulle slå hårt mot vanliga människors plånböcker.
Leif Morin, ordförande Hyresgästföreningen Piteå/Älvsbyn.