Pressinbjudan: Så vill unga bo – en rapport om ungas boendepreferenser

Report this content

Välkommen till Hyresgästföreningens rapportsläpp av “Så vill unga bo” på Facebook, torsdag 5 november kl. 12.10. Efter en dragning av rapporten kommer vi fördjupa oss i ämnet tillsammans med ordförande för Studentkåren Malmö. 

Trots en hög byggtakt de senaste åren finns det fortfarande en omfattande bostadsbrist i Sverige, speciellt i storstadsområdena. Hyresnivån i nyproduktion gör också många av de nya lägenheter som kommer ut på hyresmarknaden omöjliga för unga vuxna och studenter att hyra.  

Rapporten "Så vill unga bo" är baserad på svaren från 600 unga vuxna i åldern 18–35 år om vad de önskar sig av sitt boende, sitt bostadsområde och hur de ställer sig till tillval i lägenheten och delade funktioner. De har också fått väga tillvalen, till exempel tvättpelare och parkettgolv, gentemot den inverkan på hyran dessa skulle ha.  

 – Malmö är en ung stad, och nästan hälften av befolkningen är under 35 år. Den här rapporten handlar om dem, vad de prioriterar och hoppas på sett till sitt framtida boende. Min förhoppning är att lyfta den variation av önskemål vi ser i rapporten så att det kan speglas i bostadsbyggandet framöver, säger Malin Hole, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region södra Skåne. 

Rapportsläppet sker digitalt, med en inledande föreläsning om rapportens resultat. Det följs upp av ett samtal med Lilli Auginski, ordförande för Studentkåren Malmö, för att fördjupa resultatet och lyfta upp den verklighet unga möter på bostadsmarknaden i Malmö idag. 

"Så vill unga bo" är en del av bakgrundsarbetet till projektet “1000 ungdomsbostäder”, som med breda samarbeten verkar för att bygga nya ungdomsbostäder med rimliga hyror i Malmö. Enkäten som ligger till grund för rapporten är framtagen för att ta reda på vad unga prioriterar i sitt boende och till vilket pris. Målsättningen med rapporten “Så vill unga bo” är att ge byggbranschens parter och de som beslutar om vad som ska byggas nya underlag. Med en fördjupad kunskap om målgruppens önskemål går det också lättare att reflektera över om det som byggs idag verkligen är den enda vägen, eller om det finns nya sätt som både kan skapa bättre boendemiljöer för unga men också lägre hyror som gör det lättare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. 

Praktisk information
Plats: Webbinariet sänds live via Facebook på Hyresgästföreningen region södra Skånes sida: https://www.facebook.com/hgfsodraskane  
Datum: Torsdag 5 november 
Tid: 12.10–12.50 

Medverkande

  • Lilli Auginski, ordförande Studentkåren Malmö 

  • Paola Capdevila, boendeutvecklare Hyresgästföreningen region södra Skåne, samtalsmoderator 

  • Malin Hole, bostadspolitiskt ansvarig, Hyresgästföreningen region södra Skåne 

---  

Presskontakt 
Anna Eriksson 
anna.eriksson@hyresgastforeningen.se 
010-459 23 15, 0704-71 43 43 

För frågor om rapporten 
Malin Hole 
malin.hole@hyresgastforeningen.se 
010-459 23 46, 0722-19 41 29 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media