Principiellt viktigt beslut i hyresnämnden

Report this content

Hyresvärden Balder får inte höja de presumtionssatta hyrorna ytterligare för en fastighet i Kungälv. Den principiellt viktiga bedömningen gör hyresnämnden i Göteborg, och går därmed återigen på Hyresgästföreningens tolkning av hyreslagens regler om presumtionshyra.

Bakgrunden är att hyresvärden Balder och Hyresgästföreningen år 2017 kom överens om att de helt nyproducerade lägenheterna i Kongahälla i Kungälv skulle ha så kallad presumtionshyra.

Presumtionshyra innebär i korthet att hyran sätts till en högre nivå jämfört med hyrorna inom bruksvärdessystemet. Utgångspunkten är att hyran sedan presumeras eller förmodas vara skälig under 15 år. Det finns dock viss möjlighet enligt hyreslagen att justera hyran under den perioden om det anses skäligt med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten.

Det var just utifrån denna undantagsregel i hyreslagen som Balder förra året krävde att få höja hyrorna för lägenheterna i Kungälv med ytterligare 2,25 procent från den 1 januari 2020. Balder hänvisade till att Kungälvsbostäders hyror höjts med lika mycket under 2020 och menade att det därav var motiverat att även höja Balders presumtionssatta hyror i Kungälv.

Hyresgästföreningen motsatte sig kravet varpå Balder valde att stranda förhandlingarna och istället lämna in en ansökan till hyresnämnden i Göteborg för att få ärendet avgjort. I veckan kom beslutet som innebär att hyresnämnden gjorde samma bedömning som Hyresgästföreningen, det vill säga att det inte skett en sådan allmän hyresutveckling på orten som gör det skäligt att höja hyrorna.

- I grunden handlar det här om hur hyreslagens undantagsregel för presumtionssatta hyror ska tolkas så rent principiellt är det ett väldigt viktigt beslut för hyresgästerna, säger Anna Isaksson, jurist på Hyresgästföreningen, som företrätt hyresgästerna tillsammans med hyresförhandlare Mohidin Abukar.

- Hyrorna för de här lägenheterna är ju redan väldigt högt satta och tolkningen som hyresvärden gör av undantagsbestämmelsen i hyreslagen skulle urholka systemet med presumtionshyror.

Två liknande ärenden har tidigare avgjorts i hyresnämnderna i Umeå och Göteborg. I båda fallen beslutade hyresnämnderna till hyresgästernas fördel. De två första ärendena är överklagade till Svea hovrätt och ärendet i Kungälv kan överklagas fram till den 24 maj.

Kontakt:
Regional presskontakt Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Telefon: 010-459 24 00
Mejl: kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media