Projektet Stockholmshyra avslutas

Report this content

Förhandlingarna om systematisk hyressättning mellan de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholms stad (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder) och Hyresgästföreningen Region Stockholm har inte nått en slutlig överenskommelse. Parterna har beslutat att avsluta projektet Stockholmshyra.  

Det finns många lägenheter inom de kommunala bolagens bestånd där hyresnivåerna ligger på ungefär på samma nivå trots stora skillnader i både standard och läge. Med Stockholmshyra skulle hyresgästerna få en systematisk tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga att likvärdiga lägenheter får likvärdig hyra.

– Vår ambition har varit att skapa en rättvisare hyressättning med en större förutsägbarhet och tydlighet för hyresgästerna. Det är bara att beklaga att vi inte nådde i mål. Bruksvärdessystemet behöver moderniseras och förhandlingsmodellen mellan parterna behöver utvecklas för att möta framtida utmaningar, vilket vi är fortsatt överens om. Därför kommer arbetet att fortsätta i andra former, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett gemensamt uttalande från bostadsbolagens vd:ar.

– Projektet har pågått under många år och vi har lagt ner mycket tid och resurser på att få det att fungera. Men på senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra i förhandlingarna för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet. Därför avslutar vi nu projektet Stockholmshyra. Hyresgästföreningen tror på systematisk hyressättning, som redan är etablerat i över 100 kommuner. Det är rätt väg att gå för att stärka och utveckla dagens demokratiska förhandlingssystem, bland annat för att hålla marknadskrafterna borta från hyressättningen, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Projektet för att skapa en konsekvent hyressättning för cirka 61 000 hyresrätter i Stockholm har pågått i mer än fem år. En överenskommelse om grundläggande principer slöts i december 2018. Parterna har sedan dess arbetat med detaljerna och varit överens om många delar, men har inte kunnat komma fram till en slutlig överenskommelse. Utmaningen att enas om en systematik som både tar hänsyn till ett stort varierat bestånd och som är tydligt för hyresgästerna blev för komplex.

Nu kommer parterna utvärdera arbetet för att säkerställa att insikter och lärdomar från projektet kommer till nytta framöver.

För ytterligare kontakt:

Mikael Karlsson, Pressansvarig, Hyresgästföreningen region Stockholm, mobil: 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg, Kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm, mobil: 072-452 13 54

Åsa Stenmark, Kommunikationschef Stockholmshem, mobil: 076-123 91 19

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Förhandlingarna om systematisk hyressättning mellan de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholms stad (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder) och Hyresgästföreningen Region Stockholm har inte nått en slutlig överenskommelse. Parterna har beslutat att avsluta projektet Stockholmshyra.
Twittra det här

Citat

​​​​​​​Projektet har pågått under många år och vi har lagt ner mycket tid och resurser på att få det att fungera. Men på senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra i förhandlingarna för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet. Därför avslutar vi nu projektet Stockholmshyra. Hyresgästföreningen tror på systematisk hyressättning, som redan är etablerat i över 100 kommuner. Det är rätt väg att gå för att stärka och utveckla dagens demokratiska förhandlingssystem, bland annat för att hålla marknadskrafterna borta från hyressättningen.
Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm.