Rapport: Hyresgästerna mer otrygga i sina områden

Report this content

När Hyresgästföreningen i rapporten Hyresgästerna 2022 undersökt trygghetsfrågan visar det sig att hyresgäster är mer otrygga än andra. Belysning, sociala insatser och ökad närvaro av väktare och polis är åtgärderna som otrygga helst av allt vill se. Rapporten visa också att hyresgäster - men även de som bor i bostadsrätt - upplever höga boendekostnader som en stor otrygghetsfaktor i sitt dagliga liv.
 

–  Alla har rätt att känna sig trygga där de bor. Åtgärderna för att skapa trygghet i våra bostadsområden är konkreta och borde inte vara svåra att få till. Men om vi ska lösa trygghetsproblemet i grunden så krävs bostäder där människor har råd att bo och där vi slipper tränga ihop oss, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

När rapporten frågar vilka åtgärder som skulle skapa större trygghet särskiljer sig belysning, sociala insatser riktade mot barn och ökad närvaro av väktare och polis. Cirka 50 procent av alla vi frågade i vår stora undersökning Hyresgästerna 2022 önskar mer av det. Därefter kommer sociala insatser och övervakningskameror.

Hyresgäster har ofta lägre inkomster och upplever otryggheten tydligare än andra. Men när vi tittar närmare på de utsatta grupperna blir bilden mer komplex. De utsatta grupperna är ofta hyresgäster, men långt ifrån alltid. Flera av de som upplever mer otrygghet finns inom det ägda beståndet. Gemensamt för grupperna är att de har en stressad ekonomi, det vill säga hushåll som inte klarar konsumentverkets normala hushållskostnader.

–  När vi tittar närmare på siffrorna visar det sig att en ganska stor del av gruppen med ohållbara boendekostnader faktiskt äger sitt boende. Det är en otrygghet som gnager i vardagen och visar på behovet av fler bostäder där vanligt folk har råd att bo. Människor kommer uppleva en större trygghet om de inte behöver oroa sig för en orimligt hög hyra eller att pengarna är slut efter att amortering och ränta är betald, säger Ragnar Bengtsson bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av Hyresgästerna 2022.

Vår undersökning visar att andelen ekonomiskt stressade hushåll uppgår till 12 procent av hela befolkningen. Knappt 40 procent av dem bor i hyresrätt medan nästan 45 procent äger sitt boende. Andelen med ohållbara boendekostnader, det vill säga hushåll med boendeutgifter som överstiger 40 procent av disponibel inkomst, uppgår till 15 procent av alla hushåll. Vartannat hushåll med ohållbara boendekostnader bor i hyresrätt. 

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor.
Twittra det här

Citat

Alla har rätt att känna sig trygga där de bor. Om vi ska lösa trygghetsproblemet i grunden så krävs bostäder där människor har råd att bo och där vi slipper tränga ihop oss.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen