Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris?

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige.


Konceptrenovering innebär att en fastighetsägare köper upp hyresfastigheter med upprustningsbehov och renoverar lägenheterna en i taget när hyresgäster flyttat, i syfte att kunna ta ut en högre hyra för en höjd standard när nästa hyresgäst flyttar in. För samhället ökar investeringarna i miljonprogrammen men innebär de ökande marknadsvärdena i hyreshus med potentiellt enorma underhållsskulder en ekonomisk risk?

Medverkande

Margareta Björkvall och Peter Ohlsén, rapportförfattare
Petter Jurdell, Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun
Chris Österlund, Vd Botkyrkabyggen
Ulf Viktorsson, Vd Modexa Bostadsförädling

Moderator: Caroline Szyber, tidigare ordförande för riksdagens civilutskott

Tid: Tisdagen 7 maj kl 08:30-09:30 (frukost serveras från kl 08:00)
Plats: TCO-huset, Linnégatan 18 i Stockholm.

Anmäl dig till seminariet och uppge ev. matpreferenser senast 6 maj:

osa.seminarium@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media