Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris?

Report this content

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige.


Konceptrenovering innebär att en fastighetsägare köper upp hyresfastigheter med upprustningsbehov och renoverar lägenheterna en i taget när hyresgäster flyttat, i syfte att kunna ta ut en högre hyra för en höjd standard när nästa hyresgäst flyttar in. För samhället ökar investeringarna i miljonprogrammen men innebär de ökande marknadsvärdena i hyreshus med potentiellt enorma underhållsskulder en ekonomisk risk?

Medverkande

Margareta Björkvall och Peter Ohlsén, rapportförfattare
Petter Jurdell, Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun
Chris Österlund, Vd Botkyrkabyggen
Ulf Viktorsson, Vd Modexa Bostadsförädling

Moderator: Caroline Szyber, tidigare ordförande för riksdagens civilutskott

Tid: Tisdagen 7 maj kl 08:30-09:30 (frukost serveras från kl 08:00)
Plats: TCO-huset, Linnégatan 18 i Stockholm.

Anmäl dig till seminariet och uppge ev. matpreferenser senast 6 maj:

osa.seminarium@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media