Så hög blir hyreshöjningen för Mimers hyresgäster 2021

Report this content

Hyresgästföreningen och Mimer har nu kommit överens om att hyrorna ska höjas med 1,62 procent för 2021. För dem som bor i de nyproducerade husen med de högsta hyrorna stannar höjningen vid 0,8 procent.

Avtalet är en överenskommelse ”under galgen”. För tredje året i rad misslyckades parterna med att komma överens och Mimer valde då att hänskjuta tvisten till HMK, hyresmarknadskommittén.

Inte heller HMK, som är sammansatt av företrädare för Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, kunde nå en samsyn kring hyrorna. Kommittén kunde inte enas vare sig kring ett medlingsbud eller ett beslut, och till sist tvingades den lämna över ärendet till en opartisk ordförande, som slutligen fattade beslutet kring höjningen.

Hyreshöjningen träder i kraft från och med 1 januari 2021, vilket innebär att hyresgästerna kommer att aviseras retroaktivt för januari, februari och mars.

- Det är jättetråkigt att det dragit ut så på tiden, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen i Västerås.

Han menar att ansvaret vilar på Västerås politiska ledning, som genom alltför skarpa och detaljerade ägardirektiv tvingar Mimer att inta en orealistisk hållning i de årliga hyresförhandlingarna.

- I princip kan man säga att kommunfullmäktige beställer höga hyreshöjningar via ägarkraven. Men jag tror inte att de flesta kommunpolitiker riktigt förstår det. De verkar i varje fall inte beredda att stå tills svars för det, säger Johan Kretz.

Kontakt
Johan Kretz, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle
070 – 600 14 48
johan.kretz@hyresgastforeningen.se


 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media