Så vill unga bo – trygga bostadsområden, god kollektivtrafik och co-living

Report this content

En ny rapport från Hyresgästföreningen har undersökt ungas boendepreferenser för att ta reda på hur dagens nybyggnation kan diversifieras och möta ungas önskemål och ekonomiska förutsättningar.

Trots en hög byggtakt de senaste åren finns det fortfarande en omfattande bostadsbrist i Sverige, speciellt i storstadsområdena. Hyresnivån i nyproduktion gör också att många av de nya lägenheter som kommer ut på hyresmarknaden är omöjliga för unga vuxna och studenter att hyra. 

När unga ska välja bostadsområden är trygghet viktigare än både närhet till natur och frekvent kollektivtrafik. Nästan 80 procent av de svarande kan tänka sig att bo i ett geografiskt sämre läge om det finns kollektivtrafik tillgängligt inom fem minuters gångavstånd. 

Att dela på utrymmen i sin lägenhet och fastighet är också intressant. Funktionen unga helst delar på är tvättstuga men ungefär 20 procent kan tänka sig att dela kök och vardagsrum med andra. 

– Malmö är en ung stad, och nästan hälften av befolkningen är under 35 år. Den här rapporten handlar om dem, vad de prioriterar och hoppas på sett till sitt framtida boende. Min förhoppning är att lyfta variationen av önskemål vi ser i rapporten så att de kan speglas i bostadsbyggandet framöver, säger Malin Hole, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region södra Skåne. 

Rapporten "Så vill unga bo" är baserad på svaren från 600 unga vuxna i åldern 18–35 år om vad de önskar sig av sitt boende, sitt bostadsområde och hur de ställer sig till tillval i lägenheten och delade funktioner. De har också fått väga tillvalen, till exempel tvättpelare och parkettgolv, gentemot den inverkan på hyran dessa skulle ha. 

För den som är intresserad går det att ta del av rapportsläppet digitalt på torsdag 5 november på Hyresgästföreningen södra Skånes Facebooksida. 

"Så vill unga bo" är en del av bakgrundsarbetet till projektet “1000 ungdomsbostäder”, som med breda samarbeten verkar för att bygga nya ungdomsbostäder med rimliga hyror i Malmö. Enkäten som ligger till grund för rapporten är framtagen för att ta reda på vad unga prioriterar i sitt boende och till vilket pris. Målsättningen med rapporten “Så vill unga bo” är att ge byggbranschens parter och de som beslutar om vad som ska byggas nya underlag. Med en fördjupad kunskap om målgruppens önskemål går det också lättare att reflektera över om det som byggs idag verkligen är den enda vägen, eller om det finns nya sätt som både kan skapa bättre boendemiljöer för unga men också lägre hyror som gör det lättare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. 

Praktisk information 
Rapporten finns att läsa i sin helhet som bifogat dokument. 

För mer information kan man se webbinariet med rapportsläpp och samtal som sänds live via Facebook på Hyresgästföreningen region södra Skånes sida: https://www.facebook.com/hgfsodraskane den 5:e november, kl 12.10–12.50 

Medverkande: 

  • Lilli Auginski, ordförande, Studentkåren Malmö 

  • Paola Capdevila, boendeutvecklare, Hyresgästföreningen region södra Skåne, samtalsmoderator 

  • Malin Hole, bostadspolitiskt ansvarig, Hyresgästföreningen region södra Skåne 

---  

Presskontakt 
Anna Eriksson 
anna.eriksson@hyresgastforeningen.se 
010-459 23 15, 0704-71 43 43 

För frågor om rapporten 
Malin Hole 
malin.hole@hyresgastforeningen.se 
010-459 23 46, 072 219 41 29 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar