Sälj inte våra hem! – Öppet brev till ledamöterna i Trelleborgs kommunfullmäktige

Report this content

Trelleborg är en växande och spännande kommun. Till oss vill många flytta och skapa ett hem. Kommunen har idag strax över 45 200 invånare och vi kommer att bli ännu fler de kommande åren. För att det ska bli möjligt måste fler bostäder byggas. Det råder bostadsbrist i kommunen och bostadskön är lång. TrelleborgsHem, vårt allmännyttiga bostadsbolag, är ett välskött bolag som de senaste åren ökat byggtakten för att skapa hem åt fler invånare. Bolaget har i årsredovisningen för 2018 skrivit att de inte behöver tillskott från kommunen för utveckling och framtida investeringar. Bolaget har också gett avkastning i form av aktieutdelning.

Trots TrelleborgsHems styrka lägger politiker nu förslag om att sälja ut mellan 30 och 50 procent av bostadsbeståndet. Till beslutsunderlag finns en enkel skrivelse som också anger att utförsäljningen ska ske under 2020. Beslutet innebär att under nästa år kan strax över 1000 bostäder tvångssäljas oavsett vilket värde de skulle inbringa. Detta görs utan någon som helst konsekvensanalys.

I uppdraget till avyttringsutredningen framgick det tydligt att försäljningen behöver ske under en högkonjunktur för att kunna få in det mesta av värdet. Detta är även inskrivet i Trelleborgs kommuns ägardirektiv. Något sådant villkor finns inte i själva förslaget till beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till på måndag, den 14:e oktober. Det innebär att, med den begynnande lågkonjunkturen och tidstvånget att sälja ut under nästa år, så kan man sätta sig själv i en situation som innebär att stora summor med pengar går upp i rök, för att marknadsvärdet inte kan realiseras i försäljningen. Och vi pratar inte om småsummor, då TrelleborgsHem är värderat till 2,2 miljarder kronor.

TrelleborgsHems andel av hyresbeståndet i kommunen är cirka 35 procent och det är en bra bit under allmännyttans andel nationellt på 46 procent. Det finns således liten anledning att bereda plats till andra aktörer på bostadsmarknaden – dessa aktörer finns redan här.

När kommuner säljer ut sitt bostadsbestånd släpper man dessutom ett grundläggande inflytande över bostadssituationen i kommunen. I FN:s Agenda 2030 slår man fast att en bostad är en mänsklig rättighet, och både i vår svenska grundlag och i kommunallagen läser vi att ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på samhället och framförallt på kommunen. Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, är kommunernas viktigaste verktyg för att kunna ta detta bostadsförsörjningsansvar, och göra verklighet av allas rätt till en bostad. Utan allmännyttan kan ansvaret bli en mycket dyr affär för den enskilda kommunen, något vi har sett hos flera andra skånska kommuner.

Är det på detta ogenomtänkta sätt vi ska behandla våra offentliga finanser? Och är det så lättvindigt vi ska behandla hyresgästers hem och trygghet?

/

Niels Nielsen, representant för Hyresgästföreningens föreningsstyrelse i Svedala, Vellinge & Trelleborg

---

För mer information, kontakta Niels på telefon 073-78 35 753 eller mail nhbnielsen@hotmail.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media