Statlig utredning hotar konsumentinflytandet vid hyressättningen

Report this content

Idag, 6 juli, presenteras den statliga utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen. Hyresgästföreningen konstaterar att förslagen i utredningen innebär ökad statlig reglering av hyrorna när hyresnämnden ges nytt mandat och roll. Detta innebär att hyresgästernas inflytande över sin boendekostnad begränsas.

Vi ser allvarligt på vissa lagförändringar som utredningen har föreslagit och som innebär en viktig principiell förändring i hyresnämndernas roll. Ett tydligt steg mot statlig inblandning i hyressättningen som sker på bekostnad av konsumentinflytandet, säger Margareta Björkvald, chefsförhandlare Hyresgästföreningen och expert i utredningen.

Enligt förslaget kan hyresnämnderna underkänna hyror i en förhandlingsöverenskommelse som har avtalats mellan de förhandlande parterna om inte ”hyran kan anses motsvara lägenheternas bruksvärden”.

Förändringen innebär att staten genom hyresnämnderna anser sig vara bättre lämpad att lokalt bedöma hur hyresgäster värderar olika lägenheter och bruksvärdesfaktorer än de parter som förhandlar hyror och som har en löpande dialog med de hyresgäster som berörs. Hyrorna och bruksvärdesfaktorer bör bestämmas och värderas av parterna på marknaden, säger Margareta Björkvald.

Vidare kan hyresnämnden enligt förslaget bestämma vilka bruksvärdesfaktorer som nämnden anser vara viktiga, och också tillskriva dessa faktorer ett värde i pengar som avviker från de förhandlande parternas bedömning. I dagsläget ska hyresprövningar göras objektivt och inte värdera eller bedöma hur hyresgästerna kan tänkas värdera olika bruksvärdesfaktorer i pengar. Läget är redan en av flera faktorer som tas i beaktning i dagens hyressättningssystem.

– Förutom ett försvagat konsumentinflytande finns det en risk för att utredningens förslag leder till höjda hyror, säger Margareta Björkvald.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media