Stockholms hyresgäster känner oro för sin privatekonomi

I pandemin förlorar många människor sina jobb, de får svårt att betala hyran och tvingas till desperata utvägar som att exempelvis köpa mat på kredit. Den ekonomiska krisen som nu slår mot regionens hyresgäster kräver politiska lösningar.

I Stockholm har 5 av 10 hyresgäster hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin. Det visar en ny undersökning som Enkätfabriken har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. 

 


 

 Just nu får vi in många samtal från oroliga hyresgäster i regionen. Det handlar om vanliga människor som går på knäna ekonomiskt, och många kommer att få svårt att betala hyran. Det här är en verklighet under pandemin och vi kräver att situationen tas på fullaste allvar, säger Simon Safari, regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen har lyckats påverka pandemipolitiken. Tidigare under våren kunde vi glädjas åt en förstärkning av bostadsbidragen. Utöver det har A-kassan stärkts så att fler ska kunna bli berättigade till stöd. Men nuvarande åtgärder räcker inte.  

 

–Politiken måste göra allt den kan för att stärka upp och hjälpa de som behöver stöd under krisen. Vi på Hyresgästföreningen har tagit initiativ till ett Trettonpunktsprogram med förslag på flera åtgärder som skulle göra stor nytta för regionens och landets hyresgäster. Det handlar bland annat om att instifta en hyresfond, att få till hyresrabatter, att bredda och tillgängliggöra bostadsbidraget och att omedelbart stoppa alla vräkningar, säger Safari.

 

Undersökningen visar att:
 

-7 av 10 hyresgäster i Stockholm uppger att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
-5 av 10 hyresgäster i Stockholm har hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin
-4 av 10 hyresgäster i Stockholm känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin


 Enligt Hyresgästföreningen finns det en låg kännedom hos allmänheten om gällande rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar.

–Jag vädjar till regionens hyresvärdar att ta sitt ansvar och vara proaktiva i denna svåra tid. Prata med era hyresgäster och erbjud hjälp. Alternativet är en svårslagen ekonomisk kris som kommer att pressa individer och samhället mycket hårt, säger Simon Safari.

För mer information:

Undersökningen om hyresgästers situation under Coronatider:
https://www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten/

Vårt trettonpunktsprogram för hyresgäster i och med Coronapandemin:

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/sa-klarar-vi-krisen/
 

Om samtal till rådgivningen
Hyresgästföreningen får in ca 150- 250 samtal per vecka och där många av samtalen kommer från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin. Antalen samtal har i stort hållit i sig sedan pandemin och permitteringarna började.

Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?
En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan.
Hyresgästföreningen hjälper så klart medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.
 

Region Stockholm

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tele: 0703 016150

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media