Stora skillnader i taxor och avgifter

Report this content

Det skiljer drygt 10 220 kronor mellan vad du får betala för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) mellan den dyraste och billigaste kommun i i Västra Götaland. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor.

De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) har ökat med 2,5 procent i Västra Götalands län under det senaste året. Det är mer än den allmänna kostnadsutvecklingen på 1,7 procent.

Skillnaderna mellan kommunerna är fortsatt stora. Boende på Tjörn betalar mest, knappt 2 490 kronor i månaden. Vilket innebär att de i år har gått om Munkedal som dyrast i länet. I Skara, som är billigast i Västra Götaland, ligger månadskostnaden på knappt 1 640 kronor. Skillnaden blir drygt 10 220 kronor på ett år.

Vi ser att kostnaderna ökar över tid och att det fortsatt är stora skillnader beroende på var man bor. Det är svårt för konsumenten att förstå den snabba och ofta ryckiga kostnadsutvecklingen samt de stora skillnaderna vi ser mellan kommunerna, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Att skillnaderna mellan avgifter och taxor i kommunerna totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tätorter. Men det finns såväl mindre som större kommuner som har låga respektive höga avgifter. I en del kommuner ökar avgifter också väldigt snabbt från år till år, vilket slår mot hela bostadssektorns ekonomi.

I årets rapport ser vi till exempel att priserna för VA har ökat med 10 procent eller mer i 10 kommuner sedan det gångna året. Det visar hur viktigt det är med investeringsplanering så att inte priserna behöver chockhöjas från ett år till ett annat, säger Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta.

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 0702–65 81 95

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27


press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Det skiljer drygt 10 220 kronor mellan vad du får betala för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) mellan den dyraste och billigaste kommun i i Västra Götaland.
Twittra det här

Citat

Vi ser att kostnaderna ökar över tid och att det fortsatt är stora skillnader beroende på var man bor. Det är svårt för konsumenten att förstå den snabba och ofta ryckiga kostnadsutvecklingen samt de stora skillnaderna vi ser mellan kommunerna.
Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg