Stora skillnader i VA-avgift – Tjörn dyrast och Göteborg billigast

Report this content

Vad du betalar för vatten och avlopp varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Det visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av VA-priserna i 290 kommuner.

Tjörnborna betalar drygt 8 100 kronor för sitt vatten och avlopp medan Öckeröborna som har näst dyrast taxa betalar drygt 6 500 kronor. Billigast taxa har göteborgarna med drygt 3 300 kronor vilket är något mindre än Mölndalsborna som betalar drygt 3 700 kronor om året. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste bland de 13 kommuner som ingår i region Västra Sverige är därmed nästan 5 000 kronor om året.

– En del av skillnaden förklaras av naturliga orsaker som till exempel geografiska förutsättningar och kommunens storlek. Men trots det är det ändå anmärkningsvärt stora skillnader, säger Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgerssonrapporten visar att i 38 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna. Största höjningen i Västra Sverige har Partille med 16,6 procent följt av Varberg (11,1) och Orust (10,2). I Stenungsund är höjningen däremot bara 0,1 procent. Även Lerum fick en ganska blygsam höjning med 1,0 procent.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånbokenplånboken, säger Hans Dahlin, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt 3,8 procent i landets kommuner, betydligt mer än inflationen. Sedan 2015 har VA-priset ökat med 14,6 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,6 procent.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Göteborgsregionen utifrån VA-taxa på årsbasis för 2020. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm i ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Alla uppgifter är inklusive moms.

 

Nils Holgersson - VA 2019–2020 [kr/kvm inkl moms]   Kostnad kr/lgh o år
Rang i riket 2020 (290) Kommuner 2019 2020 Förändring 20/19
32 Göteborg 48,7 50,3 3,3% 3 354
58 Mölndal 53,7 55,9 4,0% 3 725
73 Stenungsund 59,9 60,0 0,1% 3 997
90 Ale 61,1 63,0 3,3% 4 203
147 Varberg 65,4 72,6 11,1% 4 840
157 Partille 63,3 73,8 16,6% 4 921
172 Kungsbacka 74,4 76,6 3,0% 5 110
192 Härryda 74,7 79,2 6,0% 5 278
199 Orust 73,5 81,0 10,2% 5 401
209 Lerum 82,9 83,8 1,0% 5 585
215 Kungälv 80,6 85,6 6,2% 5 708
257 Öckerö 94,3 98,0 4,0% 6 535
287 Tjörn 117,7 122,3 3,9% 8 151
 

Fakta om undersökningen:
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2019.

Hyresgästföreningen region Västra Sverige: Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.­­­

Presskontakt: Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Mail: jenny.juthstrand@hyresgastforeningen.se
Tel: 010-459 24 32

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Tjörnborna betalar drygt 8 100 kronor för sitt vatten och avlopp medan Öckeröborna som har näst dyrast taxa betalar drygt 6 500 kronor. Billigast taxa har göteborgarna med drygt 3 300 kronor vilket är något mindre än Mölndalsborna som betalar drygt 3 700 kronor om året. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste bland de 13 kommuner som ingår i region Västra Sverige är därmed nästan 5 000 kronor om året.
Twittra det här

Citat

En del av skillnaden förklaras av naturliga orsaker som till exempel geografiska förutsättningar och kommunens storlek. Men trots det är det ändå anmärkningsvärt stora skillnader.
Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige