Stora skillnader i VA-avgifter

Report this content

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. Högst höjning står Lidköping för, med 33,6 procent, efter en ny beräkningsmodell för VA-avgifter som missgynnar lägenhetshushåll. Det visar en delrapport från Nils Holgersson-gruppen som kontinuerligt jämför taxor och avgifter mellan kommunerna.

Strömstad behåller topplaceringen som dyrast i regionen, där får ett genomsnittligt lägenhetshushåll på 67 kvadratmeter betala 7 888 kronor per år och i Tibro, som är billigast, 2 805 kronor.

– Skillnaden inom regionen är enorm, vilket många hyresgäster har svårt att förstå. Förutsättningarna ser förstås olika ut. Men det är viktigt att kommuner som ligger högt kan förklara varför det är så dyrt och att de redovisar vad de gör eller avser att göra för att bromsa och hålla tillbaka prisutvecklingen, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Lidköping har i år en ny taxekonstruktion som innebär att den genomsnittliga taxehöjningen slår olika för lägenhetsfastigheter och villafastigheter. Lägenhetshushåll får betala mer samtidigt som att villahushåll får betala mindre. Stordriftsfördelar av att många hushåll i en lägenhetsfastighet delar på en gemensam anslutning får inte samma genomslag i konstruktionen som innan.

– För en genomsnittlig lägenhet innebär 33,6 procent en höjd årsavgift med cirka 1000 kronor. Det är en snabb ökningstakt samtidigt som villor får betala mindre. Det innebär att hyresgäster får ta ett stort ansvar för att finansiera de nya investeringsbehoven samtidigt som hyresgäster redan har de högsta boendekostnaderna. Kommunen behöver motivera varför konstruktionen är rättvis. Alla hushåll drar ju samma nytta av de investeringar som höjningen är menad att finansiera, säger Lennart Derehag.

Lennart Derehag framhåller även att det är viktigt att kommunerna är varsamma med lokala taxor och avgifter då de sammantaget utgör en dryg tredjedel av en genomsnittlig hyra.

För ytterligare upplysningar kontakta.

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Taggar:

Prenumerera