Strömstadsbyggen vill höja hyrorna

Report this content

Kommunala Strömstadsbyggen AB vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,8 procent från den 1 februari. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen som fortfarande håller på att analysera bostadsbolagets underlag.

Strömstadsbyggen AB har aviserat att man vill höja hyrorna för 1 438 lägenheter med 1,8 procent från den 1 februari.

Hyresgästföreningens förhandlare Sophia Fors har just fått underlagen från bostadsbolaget och håller fortfarande på att gå igenom dem och analysera kravet. Hon menar dock att många hushåll redan har det tufft ekonomiskt.

– Vi får givetvis beakta helheten men vi lever i speciella tider och det är extrem återhållsamhet som gäller.

Enligt Fors är oron stor bland organisationens medlemmar och många hushåll har fått kraftigt minskad inkomst.

– Drygt två tredjedelar av hyresgästerna oroar sig för sin privatekonomi.

Siffrorna hon lutar sig mot är framtagna av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen. Enligt deras undersökning är sju av tio västsvenska hyresgäster oroliga över sin privata ekonomi. Fyra av tio har fått minskade inkomster och vet inte hur länge de kan fortsätta att betala hyran.

Strömstadsbyggens krav innebär att hyran för en normaltvåa skulle stiga med 101 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Strömstadsbyggen vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,8 procent från den 1 februari.
Twittra det här

Citat

Vi får givetvis beakta helheten men vi lever i speciella tider och det är extrem återhållsamhet som gäller.
Sophia Fors, Hyresgästföreningens förhandlare