Svenbos hyreskrav ett av de högsta i regionen

Report this content

Kommunala Svenljunga Bostäder vill få igenom en hyreshöjning med 3,2 procent från och med april månad. Motparten Hyresgästföreningen anser att kravet är högt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet och kommer ställa det mot vad som är rimligt utifrån hyresgästernas perspektiv.

Svenljunga Bostäder (Svenbo) har kallat till förhandling för att försöka få igenom en hyreshöjning på 3,2 procent. Hyresgästföreningen menar att utgångspunkten för årets hyresförhandlingar behöver vara extrem återhållsamhet då många hyresgäster fått försämrad ekonomi som en följd av coronapandemin.

– Drygt hälften av alla hushåll i Svenljunga består av ensamstående med eller utan barn.  Lever man på en inkomst och dessutom har blivit varslad, arbetslös eller fått reducerad arbetstid finns inte marginalerna för att klara en så hög hyreshöjning, förklarar Stefan Lindborg som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Svenbos krav innebär att hyran för en standardtvåa på 60 kvadratmeter skulle stiga med 165 kronor.

Förhandlingarna omfattar 570 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26


Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Svenljunga Bostäder vill få igenom en hyreshöjning med 3,2 procent från och med april månad.
Twittra det här

Citat

Drygt hälften av alla hushåll i Svenljunga består av ensamstående med eller utan barn.  Lever man på en inkomst och dessutom har blivit varslad, arbetslös eller fått reducerad arbetstid finns inte marginalerna för att klara en så hög hyreshöjning.
Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlare