Tjörn har högst taxor i hela landet för vatten- och avlopp

Report this content

Tjörn är dyrast, Tibro billigast. För en lägenhet skiljer det årligen 7 212 kr för vatten- och avloppspriset mellan den dyraste och billigaste kommunen i Västra Götalands län visar en ny rapport från Nils Holgerssongruppen.

På ett år har priserna för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt 4,8 procent i landet som helhet, men prisökningarna skiljer sig stort beroende på var i Sverige man är bosatt. Den totala årskostnaden 2021 för en lägenhet är mer än sex gånger så hög i den dyraste kommunen jämfört med den med lägst avgift.

Tjörn har landets högsta avgifter för vatten och avlopp. Tjörnborna betalar 10 248 kronor om året för en typlägenhet vilket är en ökning med över 25 procent jämfört med 2020. Det kan jämföras med Tibro som är billigaste kommun i Västra Götalands län med en årsavgift på 3 036 kronor. Billigast VA-taxor av landets alla 290 kommuner har Solna med en årsavgift på 1644 kronor.

Även vid en jämförelse mellan kommunerna i Västsverige är skillnaderna stora. Billigast VA-taxor har göteborgarna med drygt 3 590 kronor och Mölndalsborna som betalar 3 951 kronor om året. Utöver Tjörns kraftiga prisökning så höjs taxorna rejält även i Stenungsund (14,1 procent), Kungälv (13,6), Orust (10,0) och Varberg (9,5). Lerum och Öckerö tillhör de få kommuner i landet där kostnaden minskar med -8,0 respektive -6,3 procent. Partille har oförändrad taxa.

De stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumentens plånbok. En god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp är ett rimligt krav för att ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

I årets undersökning höjer 39 av landets kommuner sin taxa för vatten och avlopp medan sju kommuner har oförändrad taxa. Tre kommuner sänker sin VA-taxa. Priserna för vatten och avlopp ökar betydligt mer än KPI. En utvecklings som ser ut att fortsätta, då branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för fortsatt stora prisökningar under lång tid.

Flera svenska städer har under den senaste tiden drabbats av kraftiga skyfall och ibland efterföljande översvämningar som ger ytterligare en dimension till frågan om vatten- och avloppssystemen.

Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden, säger Mari-Louise Persson.

 

I tabellen nedan rangordnas de 13 kommunerna som utgör Hyresgästföreningen region Västra Sverige utifrån VA-taxa på årsbasis för 2021. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm i ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Alla uppgifter är inklusive moms.

 

 

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Presskontakt: Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Mail: jenny.juthstrand@hyresgastforeningen.se Tel: 010-459 24 32

Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen. Tel: 072-516 90 30
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen. Tel: 070-556 02 58

Om Nils Holgerssongruppen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige, statistikmyndigheten SCB samt genom egen insamling. Rapporten finns i sin helhet här: nilsholgersson.nu

Taggar:

Prenumerera

Media

Media