Tjörns VA-taxa bland den dyraste i landet

Report this content

Tjörn har den femte dyraste VA-taxan i landet, samtidigt som skillnaderna i pris i de olika kommunerna är fortsatt stor. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Tjörnborna får betala drygt 7800 kronor per lägenhet och år i VA-taxa. Det är den femte dyraste avgiften sett till landets alla kommuner. Det kan jämföras med medelavgiften som ligger på knappt 4700 kronor. Billigast av de 13 kommuner som ingår i västra Sveriges område är Göteborg där motsvarande avgift är drygt 3200 kronor.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen. En fråga man då kan ställa sig med tanke på resultatet, är varför taxan är betydligt lägre för Orustborna som får betala nästan 3000 kr mindre i VA-taxa per år, jämfört med Tjörnborna, säger Andreas Sjöö, bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen region västra Sverige

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 26 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna. I västra Sverige sticker Varberg och Kungälv ut. I Varberg ökade priset med 14,9 procent mellan 2018 och 2019 och i Kungälv var motsvarande ökning 14,5 procent. Det kan jämföras med medelpriset i landet som ökade med tre procent.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin.

Fakta om undersökningen:

  • Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2019. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.
  • Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
  • Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Andreas Sjöö, bostadspolitisk sakkunnig på Hyresgästföreningen region västra Sverige, 070-233 53 55

Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14

Kommuner Kostnad kr/lägenhet och år (2019) Förändring 2019/2018 Rang i riket
Tjörn 7845 1,7 % 286
Öckerö 6285 3,0 % 257
Lerum 5527 3,8 % 214
Kungälv 5374 14,5 % 210
Härryda 4980 6,0 % 177
Kungsbacka 4961 4,8 % 175
Orust 4901 0,0 % 169
Medel (landet) 4696 3,0 %
Varberg 4358 14,9 % 123
Partille 4219 0,0 % 113
Ale 4071 0,0 % 98
Stenungsund 3994 2,0 % 86
Mölndal 3580 0,0 % 63
Göteborg 3248 6,7 % 34

Taggar:

Prenumerera

Media

Media