Trygga och aktiva stadsdelar genom stadsdelsnätverk i Gävle

Report this content

I Gävle finns det sedan flera år fem stadsdelsnätverk. Stadsdelsnätverken består av både boende och samhällsaktörer såsom Hyresgästföreningen, kommunen, bostadsbolag, polis och föreningsliv. Nu vill Hyresgästföreningen inspirera fler att arbeta med stadsdelnätverk och lanserar därför en film om det lyckade projektet!

– Stadsdelsnätverken är verkligen lyckade och visar hur bra det kan bli när olika aktörer samverkar. Med den nya filmen kan vi äntligen visa upp arbetet och förhoppningsvis inspirera fler att engagera sig i sitt lokala nätverk och andra att starta nya nätverk, säger Amelie Othén, boendeutvecklare på Hyresgästföreningen.

Syftet med stadsdelsnätverk är att skapa bättre, roligare, tryggare och mer aktiva stadsdelar där fler kan känna delaktighet och leva och förverkliga sina idéer. Nätverken underlättar samarbetet mellan olika aktörer och kan dessutom finansiera projekt och lokala aktiviteter, så som marknader och fotbollsträningar. I varje nätverk finns en pott med pengar till aktiviteter som alla aktörer kan söka från. Alla som bor och verkar i stadsdelen kan vara med i det lokala nätverket.

Det gemensamma målet är att de som verkar i området själva ska kunna bidra till att skapa förändring. Varje röst i nätverket, vare sig du är boende eller kommunpolis, är lika mycket värda och det är också viktigt. Precis som att ingen äger nätverken, de är allas, säger Lisa Perhsdotter, boendeutvecklare på Hyresgästföreningen.

Se filmen om stadsdelsnätverken i Gävle här

Kontakt           
Amelie Othén, boendeutvecklare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-4591358
E-post: amelie.othén@hyresgastforeningen.se

Lisa Pehrsdotter
Telefon: 010-459 13 46
E-post: lisa.pehrsdotter@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media