Två föreningsledamöter stängs av från förtroendeuppdrag

Report this content

Regionstyrelsen i Hyresgästföreningen Västra Sverige har beslutat att suspendera två ledamöter i en föreningsstyrelse som tillhör regionen. Det efter att det förekommit rasistiska kommentarer på ett styrelsemöte i föreningen som verkar på kommun/stadsdelsnivå.

Efter att en ljudinspelning från styrelsemötet som hölls 2019 nådde regionstyrelsens arbetsutskott tidigare i år beslutade utskottet att genast stänga av hela styrelsen under tiden händelsen utreddes.

– Hyresgästföreningens värdegrund är tydlig – vi står för alla människors lika värde. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet, diskriminering eller kränkande behandling. Får vi kännedom om kommentarer eller beteende som går emot vår värdegrund kommer vi utreda frågan och ta till de åtgärder som krävs, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Utredningen är nu klar och regionstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att stänga av en ledamot på fem års tid från alla förtroendeuppdrag i föreningen och samtidigt utreda vidare om personen också bör uteslutas helt från föreningen. Detsamma gäller för en medlem som var med på mötet. Utöver det stängs ytterligare en ledamot av från förtroendeuppdrag på två år.

– Vi ser oerhört allvarligt på det som framkommit. Det språkbruk som används är helt oacceptabelt och går emot vår värdegrund. Därför har vi fattat det här beslutet, säger Ronny Bengtsson.

Utöver de två ledamöter som nu stängs av varnas också tre andra ledamöter i föreningsstyrelsen. Eventuella åtgärder mot föreningsordföranden kommer förbundsstyrelsens stadgegrupp att fatta beslut om.

Kontakt:

Regional presskontakt: 010-459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera