Tvåårig hyresöverenskommelse för 72 000 hushåll i Göteborg

Report this content

Hyresgästföreningen och AB Framtiden är överens om hyrorna för 2021 och 2022. För cirka 72 000 hushåll innebär det en höjning på 1,7 procent i år och i genomsnitt 1,2 procent nästa år.

– Vi tycker att det är bra med en överenskommelse som ger en klart lägre nivå sett över två år jämfört med tidigare år. Det är också positivt att hyresgästerna slipper en hyreshöjning för årets första fyra månader, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef i Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

När förhandlingen inleddes i höstas ville AB Framtiden höja hyrorna med 2,2 procent, en nivå långt över vad Hyresgästföreningen tyckte var rimligt och efter några möten strandade också AB Framtiden förhandlingarna. Förhandlingarna återupptogs under våren och har nu lett fram till en överenskommelse om en höjning på 1,7 procent från 1 maj i år och en höjning på i genomsnitt 1,2 procent från 1 mars 2022. Nästa års hyreshöjning är differentierad vilket innebär att hyran kommer att variera beroende på ingående hyra och kvalitet i olika fastigheter.

–  Vi hade velat se en mycket lägre nivå med tanke på pandemin och att vi vet att många hyresgäster har påverkats ekonomiskt. Det hade varit klädsamt om allmännyttan tagit ett större ansvar för det. Vi ser ändå att detta var den bästa överenskommelsen för hyresgästerna med tanke på att det fanns en risk för högre höjningar om vi inte träffat en lokal överenskommelse, säger Carl-Johan Bergström.

–  Vi tycker att det är bra att vi i år har kunnat komma överens mellan parterna istället för att Hyresmarknadskommittén fattat beslut som skett de senaste tre åren.

Har du frågor? Kontakta:
Carl-Johan Bergström, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Västra Sverige, 010-459 24 11

Region Västra Sverige

Regional presskontakt Västra Sverige 010-459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media