Uppsalahem har avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen

Report this content

Uppsalahem har återigen beslutat att avbryta förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande den årliga hyresjusteringen. Uppsalahem vill höja hyrorna med 2,8 procent från 1 april, vilket Hyresgästföreningen anser är oskäligt. Uppsalahem höjde hyrorna med 1,85 procent för bara 7 månader sedan.

Förhandlingarna mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen startade redan i slutet av januari.  

Den 22 april valde bolaget att frånträda förhandlingarna då man gjorde bedömningen att parterna stod för långt ifrån varandra för att en uppgörelse skulle vara möjlig. Nu kommer tvisten att avgöras i Hyresmarknadskommittén.

Magnus Näll, förhandlare på Hyresgästföreningen, konstaterar att bolagets yrkande på 2,8 procent från 1 april, endast sju månader efter den senaste höjningen, i praktiken skulle innebära en hyreshöjning på 3,97 procent. Detta yrkande läggs fram av ett allmännyttigt bostadsbolag med mycket god ekonomi, mitt under en pågående pandemi där arbetslösheten ligger på en skyhög nivå, samtidigt som inflationen och räntenivåerna är rekordlåga. För 2019 redovisade bolaget till exempel en vinst på 289 miljoner kronor som ökade till 316 miljoner kronor 2020. Hyresgästföreningen finner därför det lämnade yrkandet synnerligen svårbegripligt.

Kontakt
Magnus Näll, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-4591341
Epost: magnus.nall@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media