Vad tycker hyresgästerna om sitt boende. Enkät ger svar om hyresvärdar

Report this content

Vad tycker hyresgästerna om sitt boende? Undersökningen Din Värd svarar på den frågan. I år har den bland annat gjorts i kommunerna i Gästrikland och Hälsingland. Fler än 5000 hyresgäster har svarat på frågor om vad de tycker om hyresgästens förvaltning, sitt boende och vad som är viktigast för att trivas. Något som har samlas i ett "nöjdhetsindex".

På webbsidan dinvard.se kan den som vill kolla in sin egen hyresvärd. Den som letar efter nytt boende kan få information om vad de blivande grannarna tycker om sitt boende. Totalt har nästan 60 000 medlemmar i fem av Hyresgästföreningens regioner deltagit i årets undersökning, som är gjord av Enkätfabriken. Det är en rejäl databas tillsammans med tidigare års undersökningar.

För fastighetsägarna ger svaren viktig kunskap om vad de gör bra och vad de behöver förbättra.

Några av slutsatserna från DinVärdundersökningen

  • Alfta-Edsbyn fastighets AB får högst betyg av alla värdar i vår region, med 69 av 100 möjliga i nöjdhetsindex. Grattis till dem, och tack! Bland privata värdar från Heimstaden Sandviken högst betyg med 62 i nöjdhetsindex. Det motsvarar att alla tillfrågade skulle vara nöjda till 60 %, eller att fler än hälften skulle ge dem högsta betyg.
  • Allmännyttor i Hälsingland får genomgående höga nöjdhetspoäng.
  • Personer som bor i allmännyttiga bostäder är mer nöjda med sitt boende än de som har en privat hyresvärd. Särskilt tydligt blir detta i frågorna som handlade om inflytande, hyresvärdens service och reparationer och underhåll.
  • Det är vanligare att stora privata värdar får ett högt betyg, än små privata värdar.
  • Är man nöjd med servicen kring underhållet är man också nöjd generellt sett. Det absolut viktigaste för att en boende ska känna sig nöjd är hur värdarna sköter reparationer och underhåll. Kökets standard är också viktigt. Att man kan känna sig trygg i sitt boende är också en fråga som kraftigt bidrar till om man är nöjd eller inte.
  • Det finns ett starkt samband mellan inflytande och nöjdhet. Att jobba med att ge hyresgästerna inflytande är en fråga som inte behöver kosta särskilt mycket. Hyresgästföreningen hjälper gärna till!
  • I allmänhet känner folk trygghet kring sitt boende. Två av tre har uppgett att de känner sig trygga i sitt boende, i fastigheten och på gården.
  • Det som folk är mest missnöjda med, generellt sett, är barnens lekmiljöer. 4 av 10 har  svarat att de är missnöjda med barnens tillgång till en trygg lekmiljö.
  • Undersökningen visar också att de absolut flesta bor själva (59 %) och att de flesta bor i en tvåa eller trea (44 respektive 36 %).
  • Mer än hälften av regionens hyresgäster betalar mellan 5000 och 7000 kronor i månadshyra. En procent betalar mer än 11000 kronor och en procent betalar mindre än 3000 kr i månadshyra.

Det är 5290 av Hyresgästföreningens medlemmar som svarat på frågorna i Gästrikland och Hälsingland. Enkätfabrikens undersökningar visar att de som svarar på frågorna är mycket representativa för såväl hyresgäster i allmänhet, som de som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det går alltså att dra välgrundade slutsatser av denna undersökning.

För att kunna ge ett tillförlitligt resultat och skydda deltagarnas anonymitet redovisas bara uppgifter från fastigheter med minst fem svarande.

Kontakt
Aros-Gävles pressjour

Telefon 010-459 13 00

E-post  info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera