Välkommen Johan Danielsson, Sveriges nya bostadsminister. Här är din att-göra-lista.

Report this content

Idag tillsatte statsminister Magdalena Andersson sin nya regering. Tidigare EU-parlamentarikern Johan Danielsson blev utsedd till bostadsminister. Med tio månader kvar av mandatperioden och vad som kan tyckas vara begränsat manöverutrymme menar Hyresgästföreningen att Johan Danielsson ändå kan driva positiv bostadspolitik.

– Johan Danielsson har alla möjligheter att göra bra bostadspolitisk verkstad av det som återstår av mandatperioden. Så ryck nu inte undan mattan för de byggprojekt som är beroende av investeringsstödet! På flera orter där de nya gröna industrierna växer fram är investeringsstödet en förutsättning för att kunna bygga hyresrätter med rimliga hyror. Det skulle drabba dem särskilt hårt. Budgeten som röstades igenom riksdagen avskaffade stödet, det är jag den första att beklaga. Men nu måste regeringen hitta vägar för att istället avveckla stödet successivt, så att marknaden får en chans att anpassa sig, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Följande konkreta åtgärder finns på Hyresgästföreningens önskelista till nya bostadsministern:

  • Höstbudgeten avskaffade investeringsstödet, vilket vi beklagar. Men fasa ut investeringsstödet successivt så att marknaden får en chans att anpassa sig till de nya förutsättningar som gäller.
  • Inrätta en ny förvärvslag för att stävja oseriösa och kortsiktiga försäljningar av bostadsfastigheter. Låt alla försäljningar prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
  • Säkerställ att statliga utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning som förra regeringen initierade slutförs och blir till politik. Vi är många som vill stärka kommunernas förmåga att bedriva en social bostadspolitik.

– På många platser i landet har vi tyvärr sett att alltför många kommuner varit för naiva när de sålt av sina bostadsbestånd. Hyresfastigheter har hamnat i händerna på oseriösa aktörer som är intresserade av snabba pengar snarare än långsiktiga investeringar. En konkret åtgärd från Johan Danielsson för att få bukt med detta skulle vara att inrätta en ny förvärvslag, säger Marie Linder.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Johan Danielsson har alla möjligheter att göra bra bostadspolitisk verkstad av det som återstår av mandatperioden.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.