Välkommen till Bostadskongressen Norrland

Report this content

Imorgon arrangerar Hyresgästföreningen region Norrland en digital bostadskongress. Det blir en eftermiddag som kommer att handla om finansialiseringen av bostadsmarknaden, det vill säga hur människors hem gått från att vara en social rättighet till att bli en spekulationsvara. Media är välkomna att delta, via Microsoft Teams.

Som värdar står regionstyrelsen för Hyresgästföreningen region Norrland. Ingen föranmälan behövs, när kongressen startar klickar du bara på länken nedan för att delta.

Tid: Tisdag den 20 oktober, kl. 13.00-15.10
Plats: Digitalt, delta genom att klicka på den här länken, alternativt besök vår hemsida.

Program
13.00-13.10     Introduktion 

13.10-13.40     Bostadssubventioners effekt på prisbildningen
En vanlig invändning mot bostadssubventioner är att dessa anses vara prisdrivande och då motverkar sitt syfte. Men går detta att nyansera ytterligare? Spelar det någon roll om subventionerna riktas mot utbuds- eller efterfrågesidan? Och spelar det någon roll i vilket läge detta sker?
Deltagare: Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH och Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen.

13.50-14.20     Markägande och markskatt
Varför äger vi mark? Genom Sveriges kommuner äger vi tillsammans över 800 000 hektar mark och utifrån forskning får vi en inblick i olika typer av markägande. Hur påverkar kommunernas bild av markägandets roll hur marken sedan används vid bostadsbebyggelse? Samtidigt finns förslag om skatt på mark för att skapa incitament som bland annat gynnar bostadsbyggandet. Vi lyssnar till när dessa perspektiv möts.
Deltagare: Hanna Zetterlund, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet och Emma Ringqvist, ordförande, jagvillhabostad.nu

14.30-15.00     Marknadshyror i nyproduktion
Som en följd av januariavtalet är nu utredningsdirektivet för marknadshyror i nyproduktion överlämnat till utsedd utredare. Inom ramen för direktivet ska utredaren redovisa uppdraget den 31 maj 2021. Vad kommer direktivet mynna ut i? Vilka premisser bygger direktivet på och vilka problem adresseras och adresseras inte genom fri hyressättning i nyproduktion?
Deltagare: Peter Sörman, näringspolitisk chef och vice vd, Fastighetsägarna MittNord och Patrik Landin, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Norrland

15.00-15.10 Avrundning

Moderator är Teo Strömdahl Östberg, pressekreterare, Hyresgästföreningen

För mer information:
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58


Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar