Vänersborgsbostäder kräver höjda hyror från årsskiftet

Report this content

Kommunägda AB Vänersborgsbostäder vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,8 procent från den 1 januari 2021. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Ett högt yrkande enligt Hyresgästföreningen som hade hoppats att bostadsbolagen skulle vara återhållsamma med sina krav i år.

Den 30 november drar hyresförhandlingen för drygt 3 200 hushåll i Vänersborg igång. Vänersborgsbostäder har aviserat att man vill höja hyrorna med i genomsnitt 2,8 procent från årsskiftet. Motparten Hyresgästföreningen däremot manar till extrem återhållsamhet även om förhandlingarna ska ske utifrån lokala förutsättningar.

–När arbetslösheten är högre än under finanskrisen och pandemin ser ut att förvärras måste även bostadsbolaget ta sitt ansvar, konstaterar Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Bostadsbolaget hänvisar till de höjda kommunala taxorna för fjärrvärme, el, sophantering samt vatten och avlopp. Men även generella kostnadsökningar för underhåll, byggnation, reparationer och avskrivningar ligger bakom kravet.

När vi diskuterar med lokala politiker framhåller vi alltid behovet av att hålla taxor och avgifter på en låg nivå. Det är viktigt eftersom de utgör en betydande del av boendekostnaden – i genomsnitt drygt en tredjedel, förklarar Sophia Fors.

Vänersborgsbostäders krav innebär att hyran för en normaltvåa skulle stiga med drygt 150 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

sophia.fors@hyresgastforeningen.se

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vänersborgsbostäder vill höja hyrorna med i genomsnitt 2,8 procent från årsskiftet.
Twittra det här

Citat

–När arbetslösheten är högre än under finanskrisen och pandemin ser ut att förvärras måste även bostadsbolaget ta sitt ansvar.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen.