Vara Bostäder kräver kraftiga hyreshöjningar mitt i Coronakrisen

Report this content

Vara Bostäder vill höja hyrorna med totalt 4,2 procent – bland annat för att täcka den höjda kommunala avfallstaxan. Hyresgästföreningen menar att kravet är orimligt då hyresgästerna har drabbats hårt av pandemin.

Kommunägda Vara Bostäder har aviserat att man behöver höja hyrorna från årsskiftet. Bostadsbolaget vill få igenom en höjning på 3,2 procent plus 57 kronor per lägenhet för ökade avfallskostnader. Det innebär att bolagets hyresintäkterna skulle öka med totalt 4,2 procent. För en normaltvåa på 60 kvadratmeter skulle det sättet att räkna innebära en höjning på 229 kronor eller 4,3 procent.

På Hyresgästföreningen hade man hoppats att bostadsbolagen skulle vara återhållsamma med sina krav i år.

– Det är ett väldigt högt yrkande med tanke på de extrema omständigheterna just detta år. Nästan varannan hyresgäst i Västsverige berättar att de fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin och de oroar sig för hur länge de kan fortsätta att betala hyran, förklarar Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förra året stack Vara Bostäder ut med ett av de högsta kraven i Västra Götaland, fem procent. Då var det kommunfullmäktiges beslut att höja borgensavgiften för Vara Bostäder som bidrog till nivån. Förhandlingen med Hyresgästföreningen resulterade i att hyrorna till sist steg med 1,8 procent plus 25 kronor per lägenhet och månad.

När vi diskuterar med lokala politiker framhåller vi alltid behovet av att hålla taxor och avgifter på en låg nivå. Det är viktigt eftersom de utgör en betydande del av boendekostnaden – i genomsnitt drygt en tredjedel, förklarar Robert Gadaan.

Förhandlingen startar den 21 oktober och berör 439 hushåll.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Robert Gadaan, förhandlare
010-459 14 15

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Pressjour
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vara Bostäder vill få igenom en höjning på 3,2 procent plus 57 kronor per lägenhet för ökade avfallskostnader.
Twittra det här

Citat

När vi diskuterar med lokala politiker framhåller vi alltid behovet av att hålla taxor och avgifter på en låg nivå. Det är viktigt eftersom de utgör en betydande del av boendekostnaden.
Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen