Vara Bostäders nya hyror klara efter medling

Report this content

Det gick trögt i hyresförhandling mellan Vara Bostäder och Hyresgästföreningen. Förhandlingen började 21 oktober och då parterna stod långt ifrån varandra valde bostadsbolaget att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén vars medlingsbud på 1,55 procent parterna nu har antagit.

I höstas aviserade kommunägda Vara Bostäder att man behövde höja hyrorna med 3,2 procent och dessutom ta ut en avfallskostnad på 57 kronor per lägenhet och månad vilket skulle givit bostadsbolaget en intäktsökning på totalt 4,2 procent. Motparten Hyresgästföreningen menade att överenskommelsen borde ligga på en betydligt lägre nivå då många hyresgäster fått försämrad ekonomi i spåren av pandemin.

Då parterna stod långt ifrån varandra hänsköt bostadsbolaget förhandlingen till tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK) som är en nationell partssammansatt kommitté bestående av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningens Riksförbund. Till slut valde båda parterna att acceptera medlingsbudet på 1,55 procent från och med 1 januari.

Bakom höjningen ligger framförallt kommu­nens taxehöjningar för avfalls­hantering. Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhåll­samma med taxehöjningar, konstaterar Robert Gadaan som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.                     

För en normaltvåa på 60 kvadratmeter innebär det att höjningen stannar på 83 kronor istället för begärda 229 kronor. Eftersom avtalet är retroaktivt innebär det att hyreshöjningen för januari till mars kommer att läggas på hyresavierna för april till juni. Det betyder att under tre månader betalar hushållen dubbel höjning (i exemplet ovan 83 + 83 kronor).

Förhandlingen berör 439 hushåll.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Robert Gadaan, förhandlare
010-459 14 15

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Parterna har antagit Hyresmarknadskommitténs medlingsbud på 1,55 procent.
Twittra det här

Citat

Bakom höjningen ligger framförallt kommu­nens taxehöjningar för avfalls­hantering. Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhåll­samma med taxehöjningar.
Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningens