Västsvenska hyresgäster känner ekonomisk oro på grund av pandemin

Report this content

I Västsverige uppger 6 av 10 hyresgäster att de känner oro för att klara sin privatekonomi på grund av coronapandemin. 4 av 10 hyresgäster uppger att de har fått minskade inkomster på grund av pandemin.  Det visar en undersökning från Enkätfabriken, på uppdrag av Hyresgästföreningen.

 Resultaten är både ett uppvaknande och en varningssignal. Hyresgästföreningen är precis som Kronofogden oroliga för hur hyresgästers ekonomi kommer att utvecklas under pandemin. Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker, inte minst i förebyggande syfte.

– Det är oroväckande att så många hyresgäster känner en oro för sin ekonomi. Det måste tas på allvar. Det krävs både politiska åtgärder och att hyresvärdarna visar förståelse för sina hyresgäster som är i en utsatt ekonomisk situation, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Hyresgästföreningen har följt utvecklingen för landets hyresgäster under pandemin. Det är viktigt för att organisationen på bästa sätt ska kunna slå vakt om hyresgästernas rättigheter. En delrapport släpptes under juli 2020 och nu publiceras statistik för hela 2020. Den visar att utvecklingen från i somras håller i sig och oron hos hyresgäster har ökat med två procent sett till hela landet.

Höstens undersökning i Västsverige visar att:

  • 6 av 10 hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster på grund av coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av coronapandemin.                         

Idag har vi den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet. Hyresgästföreningen varnade redan i våras för att vi kan vara i startskottet av en allvarlig utveckling där alltfler hyresgäster kommer att få det svårt att betala hyran.

I ljuset av det är det konstigt att regeringen tagit bort det höjda bostadsbidraget till barnfamiljer. Däremot är det bra att man höjt arbetslöshetsersättningen, men det räcker inte med bara den åtgärden, säger Ronny Bengtsson.

Hyresgästföreningen föreslår bland annat:

  • Höjda, tillfälliga bostadsbidrag som vänder sig till både barnfamiljer och ensamstående. Och de ska inte behöva betala betalas tillbaka.
  • En hyresfond, bör instiftas under den tid som pandemin pågår. Det är en bra investering för en kort lösning till dess att ett drabbat hushåll kan komma på fötter igen.

–Dessa åtgärder kan vara det som blir bryggan över för de som har en tillfällig ekonomisk svacka så man klarar av att behålla sitt boende. Jag vill också vädja till landets hyresvärdar om att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjuda hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

I undersökningen räknas region Halland och Västra Götalandsregionen till Västsverige. 

För mer information:

Undersökningen om hyresgästers situation under Coronatider: www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten2020

Våra krav för landets hyresgäster: https://www.hyresgastforeningen.se/coronakrav/

Kontakt:

Regional pressjour Västra Sverige 010-459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media