Ygeman, lyssna på näringsutskottet i Riksdagen: elnätet är en grundläggande samhällsservice

Report this content

Det är glädjande att se att riksdagen värnar bostadskonsumenternas rättigheter och privatekonomi.Sex av åtta riksdagspartier stoppar regeringens proposition som skulle ge elnätsbolagen större monopol och landets bostadskonsumenter högre avgifter utan att elnätet byggs ut. 
Vi slår vakt om hyresgästers rättigheter och behov. Elnät är en monopolmarknad och samtidigt en grundläggande samhällsservice som ingen kan tacka nej till. Därför
måste den regleras så att den blir till gagn för konsumenten och elnätet. Därför uppmanar jag Energiminister Ygeman att lyssna på näringsutskottet och göra om och göra rätt för landets konsumenter, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Ökningen av elnätspriserna i år har dämpats något vilket visar på betydelsen av de intäktsramar som har satts upp för elnätsföretagen. Den förordningen började gälla i augusti 2018. En viktig förutsättning för att detta ska kunna fortsätta är att de behålls och efterlevs. Därför behöver Ygeman förstå vad riskdagen säger.

Nätkostnaden står för nära hälften av de totala elkostnaderna för en genomsnittlig lägenhet. Det är tack var förordningen som vi har märkt av en viss dämpning av elnätspriserna för landets konsumenter. Det blir ett skydd för landets konsumenter som inte har något alternativ att välja på när det gäller elnätsleverantör, säger Jennie Wiederholm, Energiexpert på Hyresgästföreningen.

För mer information:
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018. 

Här kan ni ta del av den senaste rapporten om elnätet: http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2020/el-2020/


Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi slår vakt om hyresgästers rättigheter och behov. Elnät är en monopolmarknad och samtidigt en grundläggande samhällsservice som ingen kan tacka nej till. Därför måste den regleras så att den blir till gagn för konsumenten och elnätet. Därför uppmanar jag Energiminister Ygeman att lyssna på näringsutskottet och göra om och göra rätt för landets konsumenter
Marie Linder, förbundsordförande