BioStock-intervju med Rolf Ljung, vetenskaplig rådgivare till Idogen

Report this content

Idogen AB förbereder sitt längst komna projekt IDO8 för den första kliniska prövningen på patienter med svår blödarsjuka, hemofili A. IDO 8 är en tolerogen cellterapi med avsikt möjliggöra behandling av de allra svåraste patienterna, vilka utvecklat antikroppar mot sin nödvändiga behandling med koagulationsfaktor VIII.

I en intervju med BioStock berättar Rolf Ljung, senior professor i pediatrik vid Lunds universitet och specialist inom behandling av svår blödarsjuka, och om utmaningarna vid behandling av denna grupp av patienter. Rolf Ljung är vetenskaplig rådgivare till Idogen och involverad in den kommande studien av IDO 8 som planeras starta under andra halvåret i Norden.

Läs intervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar