• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Europeiska patentverket avser godkänna patent relevant för Idogens cellterapi för hemofili A

Europeiska patentverket avser godkänna patent relevant för Idogens cellterapi för hemofili A

Report this content

Idogen AB har fått bekräftat att det Europeiska patentverket (EPO) avser att godkänna ett av de patent som stödjer bolagets tolerogena cellterapi och dess applikation på indikationen svår blödarsjuka (hemofili A). Denna patentansökan lämnades in under 2016 och kommer att ge ett ytterligare skydd till den breda patentansökan för Idogens teknologi som under december 2020 uppgraderades till en internationell patentansökan (PCT).

-Det är ett mycket glädjande besked från det europeiska patentverket (EPO). Detta patent täcker egenskaperna hos Idogens teknologi att förhindra utveckling av neutraliserande antikroppar mot behandling med koagulationsfaktorer såsom faktor VIII (FVIII) genom att inducera immuntolerans. Detta patent kommer att ge ett utökat skydd och stärka patentportföljen för vår produkt IDO 8, med vilken vi avser att starta kliniska prövningar under andra halvåret 2021, säger Anders Karlsson VD på Idogen.

När patentet (Patent Application No. EP16710978.4) är godkänt kommer detta att ge ett skydd för den avsedda applikationen fram till 2036. Det finala godkännande väntas nu ske inom två till tre månader och under den tiden skall också vissa formaliteter fullföljas av Idogen. En motsvarande ansökan är parallellt under behandling i USA.

Det godkända patentet kommer att ge viktigt ytterligare skydd till den internationella (PCT) ansökan som avser hela Idogens nya innovativa teknologi för tolerogen cellterapi och som lämnades in i december 2020. Denna kommer, förutsatt ett godkännande, att ge bolaget ett patentskydd och marknadsexklusivitet till 2040.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post:  anders.karlsson@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 11:10 CET.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Detta patent kommer att ge ett utökat skydd och stärka patentportföljen för vår produkt IDO 8, med vilken vi avser att starta kliniska prövningar under andra halvåret 2021
Anders Karlsson, VD