Idogen AB uppdaterar kring bolagets Q3-rapport samt nyckelaktiviteter

Report this content

Anders Karlsson, vd på Idogen AB, besökte BioStocks studio i samband med publicering av bolagets kvartalsrapport för 1 januari – 30 september, 2021. Fokus i intervjun är förberedelserna inför sin första kliniska studie med den tolerogena cellterapin IDO 8 som utvecklas mot svår blödarsjuka, hemofili A, samt den nyligen offentliggjorda rapporten för tredje kvartalet 2021.

Intervjun finns tillgänglig här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Telefon: +46 (0)70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar