Idogen har lämnat in patentansökan för ny tolerogen cellterapi

Report this content

Idogen AB (Spotlight Stock Market: IDOGEN) meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan för sin nya, innovativa metod för cellterapi. Metoden bygger på en unik kombination av toleransinducerande substanser som uppvisar goda resultat i prekliniska studier. Patentansökan täcker hela Idogens teknologiplattform för tolerogen cellterapi. Inlämningen är prioritetsgrundande och ett första steg mot global utökning till alla större marknader. Vid beviljande ges marknads-exklusivitet till och med år 2040.

Idogens tolerogena dendritiska celler är skapade för att kunna hämma ett felaktigt immunsvar genom att aktivera regulatoriska T-celler inne i kroppen, vilket förväntas ge en långvarig behandlingseffekt. Kärnan i metoden är en noggrant utvald kombination av substanser som samverkar för att generera en stark tolerogen förmåga hos dendritiska celler.

Som ett led i Idogens kontinuerliga immaterialrättsliga arbete har bolaget nu lämnat in en patentansökan gällande produktionsprocessen, cellprodukterna som skapas i processen och behandlingsmetoder baserade på dessa cellprodukter.

”Det är en stor framgång att vårt forskarteam så snabbt har kunnat generera robusta data för vår nya cellterapi, som stödjer bolagets viktiga patentansökan. Det är ett mycket värdefullt steg för Idogen för att kunna föra vår innovativa cellterapi vidare till patienter, som idag har ett stort medicinskt behov och saknar effektiva behandlingsalternativ”, säger Hanne Risager Romedahl, Chief Scientific Officer på Idogen.

”Det patent som vi nu ansökt om är oerhört värdefullt för bolaget och ger en möjlighet till stärkt skydd för vår unika cellterapi och marknadsexklusivitet i 20 år. Ett bra patentskydd för vår teknologiplattform lägger grunden till stort värdeskapande framöver ”, säger Anders Karlsson, vd på Idogen AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com 

Om patentprocessen:
Patentansökan syftar till att ge ett brett skydd för Idogens huvudsakliga metod samt varianter av metoden. Enligt standardprocedur har den första prioritetsgrundande ansökan lämnats in till ett patentverk (Storbritannien), vilket utgör starten för en framtida global patentprocess. Således är nästa steg, att inom ett år lämna in kompletteringar i form av en internationell PCT-ansökan som möjliggör global marknadsexklusivitet på alla större marknader.

--

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar