Idogen presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Report this content


Måndagen den 4 november kl. 09.20 presenterar Idogens VD Anders Karlsson bolagets verksamhet på Stora Aktiedagen i Göteborg som hålls Svenska Mässan, Mässans Gata 24 (entré via Hotel Gothia Towers). Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna. 


Program och anmälan hittar du på eventets hemsida

Presentationen hålls på engelska och kommer att sändas live samt on demand via: www.aktiespararna.se/tv/evenemang 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar