Idogen rekryterar Anders Karlsson som ny vd


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att Anders Karlsson har utsetts till ny vd för bolaget. Han kommer att tillträda tjänsten den 19 augusti 2019.

Anders Karlsson har en bred erfarenhet från flera läkemedels- och medicinteknikföretag där han bland annat haft ledande positioner inom Novartis och Olerup International. De senaste åren har Anders Karlsson varit vd för Allenex AB där han också lett sammanslagningen med CareDx Inc. I sina tidigare roller har han framgångsrikt positionerat om bolag och förhandlat globala samarbetsavtal.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Karlsson. Hans samlade erfarenhet från både läkemedels- och medicinteknikbranschen och hans erkända ledarskapsförmåga kommer att vara mycket värdefulla för Idogen. Anders har ett starkt affärsmässigt fokus och har upprepade gånger bidragit till stora värdeökningar i bolag. Vi i styrelsen ser fram emot att fortsätta utveckla Idogen tillsammans med Anders,” kommenterar Idogens styrelseordförande Agneta Edberg.

”Idogen har banbrytande utvecklingsprojekt inom immunologi och transplantation, områden som jag själv arbetat mycket med genom åren och där jag ser en stor potential. Idogens produktportfölj kan utvecklas till livräddande behandlingar för många svårt sjuka patienter i framtiden. Med sina skickliga medarbetare är företaget väl positionerat för en positiv värdeutveckling kommande år och det ska bli spännande att leda den resan,” säger Anders Karlsson, blivande vd för Idogen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: (0)70 555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar