Idogen rekryterar Chief Medical Officer

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

Steven Glazer har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom klinisk utveckling av läkemedel. Hans tidigare uppdrag inkluderar Senior Vice President Development på Bioinvent AB, Vice President Development på Zealand Pharma och Medical Director på Novo Nordisk. Han har betydande industriella erfarenheter från flera terapiområden av betydelse för Idogen, inkluderande hemofili, hematologi, transplantation och diabetes. Steven har en medicine doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

Jag ser fram emot att arbeta med Idogen och hemofili igen – en patientgrupp som jag tidigare arbetat mycket med. Idogen har en intressant teknologi som kan förändra nuvarande behandlingssätt av medicinskt mycket utsatta patienter och jag tror mina tidigare erfarenheter kan bli nyttiga”, kommenterar Steven Glazer.

”Rekryteringen av Steven Glazer som Chief Medical Officer innebär en väsentlig förstärkning av Idogens kompetens och är mycket väl i linje med sikte på våra kommande kliniska studier. Stevens omfattande erfarenhet från utveckling av nya behandlingar inom hemofili blir en stor tillgång för oss”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017. 

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag ser fram emot att arbeta med Idogen och hemofili igen – en patientgrupp som jag tidigare arbetat mycket med. Idogen har en intressant teknologi som kan förändra nuvarande behandlingssätt av medicinskt mycket utsatta patienter och jag tror mina tidigare erfarenheter kan bli nyttiga
Steven Glazer, tillträdande CMO Idogen