• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Idogen utser Åsa Schiött till ny Chief Scientific Officer och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer

Idogen utser Åsa Schiött till ny Chief Scientific Officer och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer

Report this content

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget efter en gedigen rekryteringsprocess har beslutat att utse Åsa Schiött till ny Chief Scientific Officer i samband med att Hanne Risager Romedahl lämnar tjänsten för annat externt uppdrag. Inför produktionsstarten av bolagets produkt ämnad för den första kliniska studien av den tolerogena cellterapin IDO 8 på patienter med hemofili A, vilken förväntas starta under våren 2021, knyts dessutom Vicki Venizelos till ledningsgruppen som ny Chief Regulatory Officer.

Hanne Risager Romedahl lämnar Idogen efter två år i rollen som CSO och går vidare mot nya, internationella uppdrag. Under sin tid i bolaget har hon spelat en värdefull roll och genomfört avgörande förbättringar av processen för Idogens tolerogena cellterapi. Under hennes ledning har utvecklingsprojekten nått ett flertal avgörande milstolpar och har nu framgångsrikt förts över till universitet i Radboud för tillverkning av produkt inför kliniska prövningar.

”Jag vill framföra mitt stora tack till Hanne Risager Romedal som har gjort betydande insatser under sin tid i bolaget. Jag och styrelsen önskar henne all lycka i sina nya utmaningar framåt. Samtidigt är jag glad att kunna utse Åsa Schiött som efterträdare i denna roll där hon kommer att bidra med viktig kunskap och kompetens för bolagets fortsatta produktutveckling. Inför bolagets stundande kliniska studier väljer vi även att förstärka bolagets regulatoriska kompetens genom rekryteringen av Vicki Venizelos. Sammantaget står vi väl förberedda inför flera viktiga milstolpar under det innevarande och kommande året”, säger Anders Karlsson, vd på Idogen.

Bolaget har utsett Åsa Schiött som efterträdare på CSO-posten. Hon har en doktorsgrad inom immunologi, djup kunskap om Idogens huvudområde dendritiska celler samt mångårig erfarenhet av drug development. Närmast kommer Åsa Schiött från Hansa Biopharma där hon hade en viktig funktion i bolagets läkemedelsutvecklings-program som ansvarig immunolog. Under sina fem år i bolaget var hon delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt inom transplantationsområdet, från preklinisk forskning till avslut av en klinisk fas 2-studie. Som CSO kommer Åsa Schiött att leda teamet och det fortsatta utvecklingsarbetet av Idogens unika cellterapibehandlingar. Hon tillträder sin tjänst senast den 30 september 2020.

”Jag är väldigt glad över möjligheten att få bidra till den fortsatta utvecklingen av Idogens cellterapier, vilka har potential att förbättra livet för flera stora grupper av patienter som idag inte har tillgång till väl fungerande behandlingar”, säger Åsa Schiött, tillträdande CSO på Idogen.

Som ett steg i förberedelserna inför bolagets första kliniska studie i patienter med hemofili A – som förväntas starta under första halvåret 2021 – knyts Vicki Venizelos till Idogens ledningsgrupp som Chief Regulatory Officer (CRO). Vicki Venizelos har mångårig erfarenhet inom det regulatoriska området i allmänhet och inom cellterapi i synnerhet. Vicki har sedan februari i år arbetat som expertkonsult för Idogen inom detta område och har på sin välfyllda meritlista erfarenhet från såväl big pharma som mindre bolag inom cellterapi.

”Jag ser fram emot att bidra med min långa erfarenhet av regulatoriska processer och frågeställningar inom cellterapi inför bolagets förestående kliniska patientstudie” inom hemofili A, säger Vicki Venizelos, ny CRO på Idogen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar