Idogens investerarträffar i september-oktober 2017

Under september och oktober 2017 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.

Investordagen i Köpenhamn, 19 september

Tid: Tisdagen den 19 september 2017, kl. 18:15-18:45.

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Blvd. 70, København.

Arrangör: Dansk Aktionærforening

För mer information samt anmälan, besök http://www.investordagen.dk/.

Aktiedagen i Göteborg den 25 september

Tid: Måndagen den 25 september 2017, kl. 19:00-19:30.

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg. Aktiedagen i Göteborg kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se.

Aktiedagen i Malmö den 27 september

Tid: Onsdagen den 27 september 2017, kl. 16:30-17:00.

Plats: Kockum Fritid, Hörsalen, Västra Varvsgatan 8, Malmö.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-0. Aktiedagen i Stockholm kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se.

Aktiedagen i Stockholm den 17 oktober

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15:00-15.30.

Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

Arrangör: Aktiespararna

För mer information och anmälan, besök:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar