• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Patentverket i Kanada avser att bevilja Idogens patentansökan för tolerogen cellterapi

Patentverket i Kanada avser att bevilja Idogens patentansökan för tolerogen cellterapi

Report this content

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att patentverket i Kanada (Canadian Intellectual Property Office) har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance”, som innebär att myndigheten avser att bevilja Idogens patentansökan. Under 2017 beviljades bolaget patent för sin tolerogena cellterapi i USA, Europa och Japan, vilket kompletterade ett redan beviljat patent i Europa för en annan aspekt av teknologin. Det kanadensiska patentet kommer att bidra till ett brett skydd för Idogens tolerogena cellterapi på en nyckelmarknad och väsentligt förstärka bolagets patentportfölj.

Kanadas patentverk (Canadian Intellectual Property Office, ”CIPO”) har meddelat sin avsikt att bevilja Idogens patentansökan nummer 2,822,745. Patentet tillhör Idogens andra patentfamilj och omfattar Idogens teknologi för induktion av IDO vid behandling av autoimmuna sjukdomar och avstötning i samband med transplantation. När ansökningsavgiften är betald av Idogen och nödvändiga formaliteter har slutförts av CIPO kommer patentet att beviljas. Patentet kommer därefter löpa fram till december 2031 och potentiellt ännu längre om en ansökan för tilläggsskydd lämnas in och beviljas.

Patenten från samma patentfamilj beviljades i USA, Europa och Japan under 2017. Det kanadensiska patentet kommer när det beviljas komplettera de redan beviljade patenten i den aktuella patentfamiljen samt tidigare europeiska patent i Idogens första patentfamilj som beviljades i december 2013.

Det här patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena cellterapi i Kanada, den tionde största läkemedelsmarknaden i världen och ett viktigt land för innovativa behandlingar som till exempel vår egen behandling. Patentfamiljen omfattar viktiga delar i vår teknologi tillsammans med dess användning och produkter”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena cellterapi i Kanada, den tionde största läkemedelsmarknaden i världen och ett viktigt land för innovativa behandlingar som till exempel vår egen behandling. Patentfamiljen omfattar viktiga delar i vår teknologi tillsammans med dess användning och produkter
Lars Hedbys, vd Idogen AB