Friskis&Svettis: ”En ojämlik folkhälsa är inte en folkhälsa värd namnet”

Report this content

Idag släpps Folkhälsorapporten 2019 om hälsan i Stockholms län. Årets rapport visar på att hälften av stockholmarna inte rör på sig tillräckligt, men också att den fysiska aktiviteten är ojämlikt fördelad i staden. Friskis&Svettis kommenterar rapporten.

– Det oroar oss när vi läser att fysisk aktivitet fortfarande påverkas av socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och födelseland. I årets rapport framkommer det att endast 34 procent av personer födda utanför Europa uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet per vecka, vilket är nästan hälften så många som bland de födda i Sverige (62 procent), kommenterar Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis, och fortsätter:

– En ojämlik folkhälsa är oacceptabelt. Arbetet med allas rätt till fysiskt välmående är en av grundpelarna i Friskis&Svettis verksamhet, och en av de främsta anledningarna till varför vi strävar efter att vara idrottsföreningen för alla. Hos oss står lusten att träna i fokus, inte hindren för den. Därför är det viktigt att alla samhällets medborgare ges lika möjlighet till att röra på sig, gammal som ung.

Andreas Strömberg, ordförande i F&S Stockholm fyller i:

– Att nästan hälften av stockholmarna inte kommer upp i rekommenderad nivå av fysisk träning är allvarligt. Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig välkomna hos oss, precis som man är. De stora skillnaderna i träning, som rapporten belyser, måste vi alla arbeta hårdare med att motarbeta. Vi satsar därför på att nå ut till fler stockholmare under nästa år för att ta vårt ansvar som samhällsaktör.

Just ungas rörelsevanor är något vi är extra glada lyfts i rapporten. Det pekas på hur fysiskt aktiva barn tenderar att även vara fysiskt aktiva i vuxen ålder, en anledning att jobba med främjande av fysisk aktivitet på samhällsnivå. På Friskis&Svettis kan vi inte annat än hålla med. Vi erbjuder till exempel organiserad barn- och ungdomsträning till ett betydligt lägre pris än många andra. Föräldrars ekonomi ska aldrig vara ett hinder för unga att röra på sig.

Friskis&Svettis är rörelsen för rörelse. Mot bakgrund av Folkhälsorapporten 2019 vill vi:

  1. Sänka tröskeln för träning. När den fysiska aktiviteten är ojämnt fördelad måste vi sänka tröskeln för träning. Friskis&Svettis erbjuder såväl bredd, med 80 träningspass i vårt utbud, som tillgänglighet, med 110 föreningar i landet och 17 anläggningar bara i Stockholm. Samtliga aktiviteter och anläggningar är fria från pekpinnar och krav, hos oss råder träning utan tävlan.
     
  2. Ge fler barn möjlighet till fysisk aktivitet. Som Sveriges största idrottsförening ser vi det som vårt uppdrag att inspirera till träning i alla åldrar, även bland de yngsta. Därför har vi både Röris och Mini-Röris anpassade till skola och förskola, för att inspirera barn och unga till rörelse. Just nu undersöker vi även möjligheterna internt att sänka åldersgränserna på våra gym till 10 år vid besök med förälder.
     
  3. Få fler stockholmare att röra sig mer. Vi strävar efter att vara en inbjudande kraft som är tillgänglig för alla, oavsett hur mycket eller lite man tränar. Vi vet att lusten går upp och ner, men att det viktiga är att alla är välkomna, precis som de är. Friskis&Svettis Stockholm är Sveriges största idrottsförening med 95 000 medlemmar som leds av 1400 frivilliga värdar och ledare. Hela Friskis är folkrörelsen som engagerar 17 000 ideella funktionärer runtom i landet med över en halv miljon medlemmar. 

Vi vill dessutom se ett fortsatt engagemang för den fysiska hälsan från samhällets alla aktörer, från såväl statligt håll som från civilsamhället. Arbetsgivare behöver fortsätta främja fysisk aktivitet bland sina medarbetare och det behövs fler initiativ där ungdomar i hela samhället ges möjlighet till rörelse. För en ojämlik folkhälsa är inte en folkhälsa värd namnet.


Om Folkhälsorapporten:
Hälften av Stockholms befolkning rör inte på sig tillräckligt. Det konstaterar Folkhälsorapporten 2019 som visar att endast 55 procent av stockholmarna uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet per vecka. Fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är kända sedan länge; det kan kopplas till lägre dödlighet, lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer och depression.

Läs mer Folkhälsorapporten 2019: https://www.folkhalsoguiden.se/

För ytterligare kommentarer, kontakta gärna:
Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis, 076-320 32 60, susanne.jidesten@riks.friskissvettis.se
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
nås via PR-ansvarig Josefin Engfelt, 0708-488182, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se 

Josefin Engfelt
PR-ansvarig
+46 8 429 70 43
josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 95 000 medlemmar och drygt 1 400 funktionärer. Föreningen erbjuder ett stort och varierat utbud med över 70 olika träningsformer och drygt 900 träningspass i veckan. För mer information om F&S Stockholm: www.friskissvettis.se/stockholm

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hälften av Stockholms befolkning rör inte på sig tillräckligt. Det konstaterar Folkhälsorapporten 2019 som visar att endast 55 procent av stockholmarna uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet per vecka. Fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är kända sedan länge: det kan kopplas till lägre dödlighet, lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer och depression.
Twittra det här

Citat

Att nästan hälften av stockholmarna inte kommer upp i rekommenderad nivå av fysisk träning är allvarligt. Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig välkomna hos oss, precis som man är. De stora skillnaderna i träning, som rapporten belyser, måste vi alla arbeta hårdare med att motarbeta. Vi satsar därför på att nå ut till fler stockholmare under nästa år för att ta vårt ansvar som samhällsaktör.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
Det oroar oss när vi läser att fysisk aktivitet fortfarande påverkas av socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och födelseland. I årets rapport framkommer det att endast 34 procent av personer födda utanför Europa uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet per vecka, vilket är nästan hälften så många som bland de födda i Sverige (62 procent).
Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis
En ojämlik folkhälsa är oacceptabelt. Arbetet med allas rätt till fysiskt välmående är en av grundpelarna i Friskis&Svettis verksamhet, och en av de främsta anledningarna till varför vi strävar efter att vara idrottsföreningen för alla. Hos oss står lusten att träna i fokus, inte hindren för den. Därför är det viktigt att alla samhällets medborgare ges lika möjlighet till att röra på sig, gammal som ung.
Susanne Jidesten, generalsekreterare Frskis&Svettis