Dela

Om oss

F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 95 000 medlemmar och drygt 1 400 funktionärer. Föreningen erbjuder ett stort och varierat utbud med över 70 olika träningsformer och drygt 900 träningspass i veckan.För mer information om F&S Stockholm: www.friskissvettis.se/stockholm

Kontakt

 • IF Friskis & Svettis Stockholm
  Gävlegatan 22 Box 6347 102 35 Stockholm
  08-429 70 00
  http://www.sthlm.friskissvettis.se
 • Josefin Engfelt

  PR-ansvarig


  Gävlegatan 22, Box 6347 102 35 Stockholm
  +46 8 429 70 43
  0708-48 81 82
  http://www.sthlm.friskissvettis.se
 • Citat

  Forskningen visar entydigt att träning har en stor betydelse för att minska psykisk ohälsa. Därför är det oerhört allvarligt att så många unga upplever prestationshets. Vi träningsaktörer har ett stort ansvar att förändra detta: Träning ska handla om att må bra, inte dåligt.
  Friskis&Svettis Stockholms ordförande, Andreas Strömberg
  Därför är det extra viktigt att vi jobbar för att erbjuda träning i en välkomnande miljö. Vi ska vara en frizon från påtvingade kroppsideal och prestationshets. Vi hjälper dig att komma i gång, att hitta din rörelseglädje och att fortsätta. Träning för att må bra är vad vi har verkat för ända sedan starten 1978.
  Andreas Strömberg
  Det är glädjande att se att så många vill skapa goda träningsvanor, inte minst eftersom flera tidigare undersökningar visat att många har tappat sina rörelsemönster och rutiner under pandemin. Vi satsar nu på att hjälpa stockholmarna att hitta tillbaka till träningen och därmed få fler att må bättre.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
  Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Ett av målen handlar om vikten av hälsosamma levnadsvanor som främjar en god hälsa. Här kommer ett preventivt förhållningssätt för vården in i bilden. Målen är beslutade av Sveriges riksdag och därmed följer ett politiskt ansvar. Nu efterfrågar vi fler förebyggande initiativ, inom fler metabola sjukdomar, i fler regioner i Sverige. Politiker från alla partier bör vara högst intresserade av detta. Behovet är för stort för att vänta.
  Thomas Magnusson, Ordförande Diabetesorganisationen i Sverige Emma Henriksson, Ordförande Storstockholms Diabetesförening Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes Andreas Strömberg, Ordförande Friskis&Svettis Stockholm Micke Thorén, VD En Svensk Klassiker Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare En Frisk Generation Christina Fjellström, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län Fredrik Söder, VD och grundare Health Integrator
  Friskis verksamhet är baserad på ideellt engagemang, och det föll sig naturligt för oss att vilja göra en insats för det krigsdrabbade Ukraina. Det känns fantastiskt att våra ideella funktionärers engagemang kan tas tillvara även på detta sätt. Tillsammans gör vi skillnad.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm
  Rädda Barnens Stockholmsdistrikt ser mycket positivt på de viktiga initiativen Friskis&Svettis har tagit för att öka barns och ungas hälsa bland annat i Järvaområdet. Vi ser också positivt på att föreningen bidrar till Rädda Barnens arbete med de barn som kommer från Ukraina.
  Cecilia Ekstrand, ordförande i Rädda barnens Stockholmsdistrikt
  De ensamkommande ungdomar som bor på Röda korsets korttidsboende behöver få göra något meningsfullt på fritiden och få en chans att tänka på något annat än kriget för en stund. De är välkomna till oss.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm
  Jag är bekymrad över att så många stockholmare rör sig mindre på grund av pandemin. Vi behöver bryta stockholmarnas stillasittande, få fler i rörelse och bidra till Stockholms återhämtning efter pandemin.
  Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm
  Det är oerhört viktigt för folkhälsan att vi nu lyckas bryta det stillasittande som många hamnat i efter två års distansarbete. Vi på Friskis&Svettis ska göra det vi kan, men vi uppmanar också politiker, opinionsbildare och arbetsgivare att göra gemensam sak med oss – den här frågan är så viktig och måste upp på dagordningen.
  Andreas Strömberg
  Vi ser glädjeeffekter både i stunden när man tränar som bland annat beror på hormoner, men även på lång sikt så ökar motståndskraften mot depression.
  Anders Wallensten, folkhälsoexpert och läkare
  De äldre har hittat nya tekniker för hur de umgås med sina nära och kära, men de har säkert fått tillbaka hoppet när pandemin börjar ta slut.
  Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut
  Det här bekräftar det vi ser i mycket annan forskning, att socioekonomi påverkar måendet både fysiskt och mentalt. Tillgänglighet är nyckeln, kopplat till kunskap, tid och pengar.
  Carl Johan Sundberg, professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet
  Det är dags att bryta två års stillasittande och låta träningen bli en naturlig del av den nya vardagen.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
  Inspiration är ett nyckelord i satsningen. Det handlar om att steg för steg lägga grunden till hållbara, goda träningsvanor, vilket ju är en av Friskis&Svettis grundstenar – och paradgrenar
  Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
  Med våra träningsnyheter vill vi fortsätta att motivera och inspirera till rörelse. Att träna i grupp tillför glädje och gemenskap – dimensioner som ökar välmåendet, men också sannolikheten för att hålla i den goda träningsvanan. I pandemitider är det extra viktigt att fokusera på både sin fysiska och mentala hälsa. Vi följer myndigheternas coronadirektiv noggrant och anpassar verksamheten vid behov. Till exempel ger vi besökarna extra utrymme genom att begränsa antalet platser på passen, vi erbjuder digital träning och utomhusträning.
  Andreas Strömberg, ordförande, Friskis&Svettis Stockholm
  Att träna varierat är en av de viktigaste komponenterna för att kunna bygga upp kroppen på ett allsidigt sätt. Jag väljer själv ofta fyspass för min egen träning och efter ett år som ledare har jag aldrig känt mig friskare! Nyheterna i träningsutbudet tillför krydda i träningsvardagen som gör det roligare att fortsätta och utvecklas. Det ger en hållbarhet över tid för alla som tränar.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
  Har man inte testat Jympa än så tycker jag verkligen att man ska göra det. Det finns en anledning till att Friskis ursprungsträning står stadigt, medan andra träningstrender blåser förbi. Under alla våra gruppträningspass är vi noga med att följa covid-restriktionerna så att varje deltagare i nuläget har 10 kvadratmeter att röra sig på.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef Friskis&Svettis Stockholm
  Det här är en omväxlande tid för träningsbranschen. I slutet av september kunde vi öppna upp efter våra tidigare coronaanpassningar, men nu behöver vi strama åt igen. Det här löser vi. För oss är det nämligen mycket viktigt att följa myndigheternas restriktioner, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda de möjligheter till träning vi kan. Det har nog aldrig varit viktigare än nu att erbjuda rörelse, glädje och gemenskap för stockholmarna.
  Andreas Strömberg, Friskis&Svettis Stockholms ordförande
  På Friskis&Svettis tar vi alltid hänsyn till varandra, oavsett om det gäller medlemmar, funktionärer eller medarbetare. Vi följer myndigheternas riktlinjer och ställer snabbt om vår verksamhet i enlighet med deras beslut. Bland annat kommer vi att begränsa antalet besökare som får vistas på våra anläggningar samtidigt och parallellt erbjuda fler digitala pass med mera. Vårt mål är att leverera lättillgänglig träning hela vägen genom pandemin.
  Mia Qwärnström, Friskis&Svettis Stockholms verksamhetschef
  Friskis&Svettis mål är att bidra till ett mer välmående Stockholm, och det här samarbetet är en del på vägen. Vi bidrar med anpassad träning och rörelse, men också glädje och gemenskap.
  Andreas Strömberg, Friskis&Svettis Stockholms ordförande
  Programmet fångar upp prediabetikerna så att de kan börja jobba med livsstilsförändringar innan de får typ 2 diabetes.
  Maria Olsson, hälsopedagog på Friskis&Svettis Stockholm och den som hjälper deltagarna att nå sina mål
  Det här är glädjande siffror som visar att vårt upplägg ser ut att fungera. Hos oss på Health Integrator jobbar hälsocoachen med kategorierna sömn, stress, tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet – och där kommer Friskis&Svettis Stockholm in med fysisk aktivitet.
  Fredrik Söder, VD på Health Integrator
  Vi valde just Friskis&Svettis som samarbetspartner eftersom det är ett välkänt varumärke som känns varmt och välkomnande. Många känner sig trygga i det och deltagarna får stor hjälp med sin motion.
  Fredrik Söder, VD på Health Integrator
  Studiens resultat ger stöd för att de åtgärder vi satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet.
  F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
  Vår utgångspunkt har varit att följa myndigheternas råd och restriktioner. Och vi har haft god hjälp av våra ideella funktionärer och medlemmar, som solidariskt ställt upp för att vi ska kunna fortsätta erbjuda stockholmarna säker träning under hela pandemin, något som vi ju vet är viktigt för folkhälsan.
  F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
  Vi har fått flera kvitton på att vi har navigerat oss genom pandemin på ett bra sätt. Ett är länsstyrelsens återkoppling. Ett annat är medlemsundersökningar som visar att medlemmarna känt sig trygga på våra anläggningar. Ett tredje är Folkhälsomyndighetens nya undersökning, som så tydligt bekräftar det medlemmarna upplevt.
  F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
  I spåren av pandemin och lagom till hösten vill vi att det ska vara enklare än någonsin att skräddarsy en långlivad träningsrutin. Bland annat ökar vi utbudet av olika pass och riktar oss tydligare till de målgrupper som vi ser mår sämre i Friskisindex. Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig välkomna hos oss, precis som man är.
  Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
  Vi ser allvarligt på att andelen stockholmare som får tillräckligt med vardagsmotion har minskat med åtta procentenheter på bara ett år. Nu tar vi krafttag för att få fler i rörelse och bidra till Stockholms återhämtning efter pandemin. Vi ökar nu antalet pass med 35 procent och när myndigheterna släpper på restriktionerna öppnar vi upp för ännu fler träningstillfällen.
  Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
  Bryt ohälsopandemin och frigör resurser till välfärden.
  Christina Fjellström, Ordförande Riksförbundet HjärtLung Stockholms län, Emma Henriksson, Ordförande Storstockholms Diabetesförening, Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes, Lars Eriksson-Svensk, Vd Midnattsloppet Nordic, Micke Thorén, Vd En Svensk Klassiker, Andreas Strömberg, Ordförande Friskis&Svettis Stockholm, Fredrik Söder, Vd Health Integrator
  Givet läget måste vi tänka nytt. Att förhindra sjukdom är en vinst för alla.
  Christina Fjellström, Ordförande Riksförbundet HjärtLung Stockholms län, Emma Henriksson, Ordförande Storstockholms Diabetesförening, Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes, Lars Eriksson-Svensk, Vd Midnattsloppet Nordic, Micke Thorén, Vd En Svensk Klassiker, Andreas Strömberg, Ordförande Friskis&Svettis Stockholm, Fredrik Söder, Vd Health Integrator
  Jag är väldigt stolt över nya F&S Sickla! Det är en toppmodern träningsanläggning i en nybyggd fastighet. Vi har lagt extra vikt på tillgänglighet för alla och skapat en unik känsla med högt till tak som drar tankarna till Brooklyn. Flyttlasset går rakt över gatan från våra tidigare lokaler som tjänat oss väl sedan 2010, men som vi vuxit ur.
  Friskis&Svettis Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
  Vår nya anläggning i Sickla är en stor och viktig investering för F&S Stockholm. Vi kommer fylla anläggningen med rörelse, glädje och gemenskap. Vår förhoppning är självklart att ännu fler hittar till oss tack vare en toppmodern, tillgänglig anläggning där vi erbjuder ett brett träningsutbud för alla åldrar.  
  Friskis&Svettis Stockholms ordförande Andreas Strömberg
  Vår undersökning Friskisindex visar att vardagsmotionen har minskat i Stockholm. Bryt stillasittandet - ta en rörelsepaus.
  Andreas Strömberg, ordförande i F&S Stockholm
  Med två minuter rörelse, glädje och gemenskap varje timme kan du göra dramatisk skillnad.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef för F&S Stockholm
  Vår fältstudie Friskisindex visar att vardagsmotionen har minskat i Stockholm. Kungliga Filharmonikerna och Friskis ger nu stockholmarna möjlighet till mer rörelse med unika Friskispass till klassisk musik.
  Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
  Ta en klassisk paus för kropp och själ!
  Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
  Vi vet ju vilken betydelse som musik och kultur har för den inre människan. Det är fantastiskt att vi i och med detta projekt även kan bidra till det fysiska välbefinnandet på ett konkret sätt. För min del blir det nu dagliga pass här på kontoret i Konserthuset.
  konserthuschef Stefan Forsberg
  Friskis fantastiska funktionärer har flyttat ut sina pass ända sedan Corona drabbade Stockholm i mars 2020. Nu har vi tillsammans lyckats fördubbla det redan stora antalet träningstillfällen, dessutom på helt nya platser. Tack vare uppfinningsrikedom och viljan att dela rörelseglädjen blir ledarna lokala hjältar när de håller utepass där de bor eller arbetar.
  Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm
  Friskis uppdrag är att främja folkhälsan med rörelse, glädje och gemenskap på smittsäkra sätt. Det är extra viktigt nu under pandemin att vi fortsätter träna, gärna utomhus med himlen som tak och vårluft och gemenskap på köpet. Vi har anpassat utbudet och därmed lyckats hålla verksamheten öppen under pandemin med ständigt nya åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm
  Vi ser även i annan modern forskning att Friskisindex områden hänger ihop. Rörelse gör att du blir gladare och mår bättre.
  Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och författare
  Att träna tillsammans utomhus i vårvärmen ökar välmåendet. Det är något våra medlemmar längtat efter länge. Vi vill få fler stockholmare att må bra. All rörelse räknas!
  Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm
  Från torsdagen den 22 april är alla platser i gymmet bokningsbara på samtliga anläggningar. Detta gör vi för att undvika trängsel och för att skapa en ännu tryggare träningsmiljö för våra medlemmar i coronatider.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef på F&S Stockholm
  Friskis uppdrag är att främja folkhälsan med rörelse, glädje och gemenskap. Det är extra viktigt nu under pandemin att vi fortsätter att träna. Många föredrar gymmen och därför är det viktigt att hålla dem öppna och smittsäkra och det gör vi med nya anpassningar.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef F&S Stockholm
  Styrka, teknik, rörlighet, kondition, balans, explosivitet - allt kan du göra i gymmet. Friskis gym har en tillåtande och inspirerande atmosfär där generationer möts. Träningen kan varieras i det oändliga. Men en sak är alltid densamma: Känslan av att trivas. Våra medlemmar uttrycker i kundundersökningar att de känner sig välkomna precis som de är. Nyfiken, nybörjare eller expert spelar ingen roll.
  Mia Qwärnström, verksamhetschef F&S Stockholm
  Det bygger på "the law of diminishing returns", eller lagen om minskande avkastning, alltså att den största förändringen sker när du går från inget till något och det gäller i synnerhet när det kommer till träning.
  Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi vid Karolinska institutet
  Friskisindex är ett nytt sätt att mäta välmående, grundat i vår övertygelse om att människan behöver rörelse, glädje och gemenskap för att må bra. Vi vill ta vårt ansvar som folkets träningsaktör, en folkrörelse för rörelse.
  Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
  Friskisindex visar att nästan 30 procent av stockholmarna rör sig ohälsosamt lite idag, och att allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa. Det är något som vi vill ändra på genom riktade åtgärder för de målgrupper som mår sämst. Exempel är senior- och softträning, fler utepass dessutom på nya platser samt digitala rörelsepauser för stillasittande distansarbetare.
  Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
  Hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt hänger ihop. När människor mår dåligt, resulterar det i att vi rör oss mindre, orkar mindre och söker oss mindre till platser där vi kan uppleva en gemenskap.
  Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och ambassadör för Friskisindex
  Pandemin innebär att skillnaden mellan människor ökar. Vissa människor ökar sin rörelsegrad och förändrar levnadsvanor medan andra blir mer passiviserade. Riskerna är inte bara att det blir en generell påverkan utan att klyftan ökar när det kommer till levnadsvanor. Det är till stor del vad som förklarar medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper.
  Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi vid Karolinska Institutet och Friskisindex ambassadör
  - Vi vill uppmuntra arbetssökande till fysisk aktivitet genom att erbjuda ett särskilt träningskort. Med rabatterat pris på dagkort hoppas vi att det kan göra det lättare att komma eller hålla igång.
  Andreas Strömberg, ordförande i Friskis&Svettis Stockholm
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp