Citat

Min vision är att vi ska bli bäst på att veta hur stockholmarna mår. Varje dag, året runt bidrar vi i föreningen till ett Stockholm där fler mår lite bättre. Med vår undersökning Friskisindex följer vi hur vi mår i Stockholm och övriga Sverige. Tyvärr ser vi att våra unga mår sämre än på länge. Vi på Friskis vill vara en del i förändringen hur vi i tränings- och hälsobranschen kommunicerar med framförallt våra unga kring rörelse och psykisk hälsa. Det gör vi bland annat genom initiativet #nollkroppshets.
F&S Stockholms ordförande Andreas Strömberg
Uppdraget att göra fystester på kandidater till AISAB ger Friskis&Svettis personliga tränare möjligheter att använda sina kompetenser i ett nytt och viktigt sammanhang. För att genomföra testerna krävs en förståelse för uppdraget som ambulanspersonal, objektivitet, precision och goda kunskaper i biomekanik och kapacitetsanalys.
Tina Reuterswärd, affärsutvecklare på Friskis&Svettis Stockholm
De äldre hade en dipp under pandemin men mår klart bättre igen. Däremot mår de unga mycket sämre än föregående år. En välmåendeklyfta mellan generationerna öppnar sig.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
Friskisindex visar hur viktigt det är att hitta en balans i livet där det finns utrymme för rörelse, glädje och gemenskap. Många äldre är bra på att hitta den balansen och vi behöver satsa på att allt fler unga också ska kunna göra det framöver.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
För att möta den efterfrågan, har Friskis Stockholm satsat stort på att utöka soft-träningen, som passar många äldre och vi fortsätter att se över vårt träningsschema för att få in ännu mer soft-träning. För äldre som behöver riktigt mjuk och skonsam träning har vi dessutom seniorklubben, där gemenskapen är lika viktig som träningen.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
Det ger så mycket gemenskap. Jag har aldrig haft så många vänner som jag har i dag, tack Friskis. Att dö på träningsgolvet är inte fel!
Anita Looström, Lady Silver
Det är alarmerande att så många unga mår dåligt och att läget försämrats så mycket på bara ett år. Det är en utveckling som vi måste vända.
Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
De äldre hade en dipp under pandemin men mår klart bättre igen, medan de unga mår mycket sämre. En välmåendeklyfta mellan generationerna öppnar sig.
Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
Friskisindex visar hur viktigt det är att hitta en balans i livet där det finns utrymme för rörelse, glädje och gemenskap. Många äldre är bra på att hitta den balansen och vi behöver satsa på att allt fler unga också ska kunna göra det framöver.
Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
Vi är stolta över att kunna arrangera Spin of Hope igen, för femtonde gången. Vårt samarbete med Barncancerfonden och Team Rynkeby har skapat en tradition som uppmärksammar barncancer och samlar in pengar till forskningen.
Mia Qwärnström, verksamhetschef Friskis&Svettis Stockholm
Vi ropar inte hej än, men redan nu har vi fler anmälda, över 5000 personer, än det nuvarande världsrekordet 3059 deltagare.
Malin Paulsson, projektledare Barncancerfonden
Vi har undersökt vad stockholmarna tycker är viktigast för att träningen ska bli av och närhet är den faktor som ligger i topp. Vi vill möta stockholmarnas behov genom att satsa på träning i nya format och på nya platser.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm
Friskis Bootcamp är en del i vår satsning att ta träningen nära dig. Det passar dig som vill träna med samma gäng och tillsammans möta nya utmaningar varje vecka. Du tränar utomhus, får pepp och blir starkare, gladare och mer uthållig för varje vecka.
Mia Qwärnström, verksamhetschef Friskis&Svettis Stockholm
Fokus ligger på att du får coachning av våra erfarna ledare och tränare och av gruppen, både under passen och mellan passen via träningsappen FriskisGo. De som redan testat vår bootcamp tycker att den också är en fantastisk boost för motivationen!
Mia Qwärnström, verksamhetschef
På sikt ger det oss möjlighet att öppna fler nya, lite mindre och specialiserade anläggningar, som komplement till våra stora anläggningar med ett fullskaligt utbud. Det blir ytterligare ett sätt att komma nära.
Mia Qwärnström
Vi bejakar den stora efterfrågan vi ser på träning i gym och på gruppträning inom styrka och teknik och satsar på ett välmatat träningsschema.
Mia Qwärnström
Vi erbjuder en slags hybrid-träning där du enkelt kan kombinera pass på träningsanläggningen med hemmaträningen eller pass med kompisgänget. Kanske köra ett spinningpass med tränaren i lurarna eller slappna av med Yinyoga hemma på kvällen. En chans att hitta din grej helt enkelt.
Tina Uppfeldt, chef för Friskis träningsutveckling
Att gymma har blivit som att ägna sig åt vilken idrott som helst, så var det inte för några år sedan. Det tränas mycket och det tränas seriöst. Multifys skivstång ger möjlighet att utmana styrkan rejält samtidigt som du får allroundträning med mycket energi.
Tina Uppfeldt, chef för Friskis träningsutveckling
Vi vet att tröskeln in till träning, eller för att testa nya träningsformer, kan kännas hög för många. Därför presenterar vi nu Ny på Spinning och Ny på IW, alltså Indoor walking. Två pass där du får du extra guidning och chans att testa olika intensiteter för att kunna anpassa träningen utifrån dig. Vi hoppas att det kan inspirera fler att testa och hitta en aktiv livsstil.
Tina Uppfeldt, chef för Friskis träningsutveckling
Häromdagen uppmärksammades världsdagen för mental hälsa. Men varje dag är det många unga som känner utmaningar i vardagen, som stress, oro eller prestationskrav. Som tonårsförälder oroas jag av vad vi ser i undersökningen. Jag är därför stolt över F&S Stockholms initiativ #nollkroppshets och likaså över att Friskis har tagit fram verktyget Utifrån och in som kan hjälpa unga att må bättre.
Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm
Vi hoppas att ungdomar som gör programmet kan ta med sig strategier att använda sig i sin egen vardag. Men det kan även genomföras på gruppnivå i klasser, föreningar eller kompisgäng. Förhoppningsvis kan verktyget ge ingångar till samtal om ämnen som är viktiga för unga idag.
Anders Ekstrand, leg psykolog på Pratamera Sport
Olika saker funkar på olika personer. Men jag tror att de här poddarna och träningspassen kommer att hjälpa många att komma in i träning och få det lugnare inombords.
Tonåring, testpilot
I början trodde jag det skulle kännas lite skumt att köra programmet, men det gjorde det inte alls. Jag kände själv att jag blev mer avslappnad.
Tonåring, testpilot
Forskningen visar entydigt att träning har en stor betydelse för att minska psykisk ohälsa. Därför är det oerhört allvarligt att så många unga upplever prestationshets. Vi träningsaktörer har ett stort ansvar att förändra detta: Träning ska handla om att må bra, inte dåligt.
Friskis&Svettis Stockholms ordförande, Andreas Strömberg
Därför är det extra viktigt att vi jobbar för att erbjuda träning i en välkomnande miljö. Vi ska vara en frizon från påtvingade kroppsideal och prestationshets. Vi hjälper dig att komma i gång, att hitta din rörelseglädje och att fortsätta. Träning för att må bra är vad vi har verkat för ända sedan starten 1978.
Andreas Strömberg
Det är glädjande att se att så många vill skapa goda träningsvanor, inte minst eftersom flera tidigare undersökningar visat att många har tappat sina rörelsemönster och rutiner under pandemin. Vi satsar nu på att hjälpa stockholmarna att hitta tillbaka till träningen och därmed få fler att må bättre.
Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Ett av målen handlar om vikten av hälsosamma levnadsvanor som främjar en god hälsa. Här kommer ett preventivt förhållningssätt för vården in i bilden. Målen är beslutade av Sveriges riksdag och därmed följer ett politiskt ansvar. Nu efterfrågar vi fler förebyggande initiativ, inom fler metabola sjukdomar, i fler regioner i Sverige. Politiker från alla partier bör vara högst intresserade av detta. Behovet är för stort för att vänta.
Thomas Magnusson, Ordförande Diabetesorganisationen i Sverige Emma Henriksson, Ordförande Storstockholms Diabetesförening Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes Andreas Strömberg, Ordförande Friskis&Svettis Stockholm Micke Thorén, VD En Svensk Klassiker Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare En Frisk Generation Christina Fjellström, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län Fredrik Söder, VD och grundare Health Integrator
Friskis verksamhet är baserad på ideellt engagemang, och det föll sig naturligt för oss att vilja göra en insats för det krigsdrabbade Ukraina. Det känns fantastiskt att våra ideella funktionärers engagemang kan tas tillvara även på detta sätt. Tillsammans gör vi skillnad.
Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm
Rädda Barnens Stockholmsdistrikt ser mycket positivt på de viktiga initiativen Friskis&Svettis har tagit för att öka barns och ungas hälsa bland annat i Järvaområdet. Vi ser också positivt på att föreningen bidrar till Rädda Barnens arbete med de barn som kommer från Ukraina.
Cecilia Ekstrand, ordförande i Rädda barnens Stockholmsdistrikt
De ensamkommande ungdomar som bor på Röda korsets korttidsboende behöver få göra något meningsfullt på fritiden och få en chans att tänka på något annat än kriget för en stund. De är välkomna till oss.
Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm
Jag är bekymrad över att så många stockholmare rör sig mindre på grund av pandemin. Vi behöver bryta stockholmarnas stillasittande, få fler i rörelse och bidra till Stockholms återhämtning efter pandemin.
Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm
Det är oerhört viktigt för folkhälsan att vi nu lyckas bryta det stillasittande som många hamnat i efter två års distansarbete. Vi på Friskis&Svettis ska göra det vi kan, men vi uppmanar också politiker, opinionsbildare och arbetsgivare att göra gemensam sak med oss – den här frågan är så viktig och måste upp på dagordningen.
Andreas Strömberg
Vi ser glädjeeffekter både i stunden när man tränar som bland annat beror på hormoner, men även på lång sikt så ökar motståndskraften mot depression.
Anders Wallensten, folkhälsoexpert och läkare
De äldre har hittat nya tekniker för hur de umgås med sina nära och kära, men de har säkert fått tillbaka hoppet när pandemin börjar ta slut.
Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut
Det här bekräftar det vi ser i mycket annan forskning, att socioekonomi påverkar måendet både fysiskt och mentalt. Tillgänglighet är nyckeln, kopplat till kunskap, tid och pengar.
Carl Johan Sundberg, professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet
Det är dags att bryta två års stillasittande och låta träningen bli en naturlig del av den nya vardagen.
Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
Inspiration är ett nyckelord i satsningen. Det handlar om att steg för steg lägga grunden till hållbara, goda träningsvanor, vilket ju är en av Friskis&Svettis grundstenar – och paradgrenar
Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
Med våra träningsnyheter vill vi fortsätta att motivera och inspirera till rörelse. Att träna i grupp tillför glädje och gemenskap – dimensioner som ökar välmåendet, men också sannolikheten för att hålla i den goda träningsvanan. I pandemitider är det extra viktigt att fokusera på både sin fysiska och mentala hälsa. Vi följer myndigheternas coronadirektiv noggrant och anpassar verksamheten vid behov. Till exempel ger vi besökarna extra utrymme genom att begränsa antalet platser på passen, vi erbjuder digital träning och utomhusträning.
Andreas Strömberg, ordförande, Friskis&Svettis Stockholm
Att träna varierat är en av de viktigaste komponenterna för att kunna bygga upp kroppen på ett allsidigt sätt. Jag väljer själv ofta fyspass för min egen träning och efter ett år som ledare har jag aldrig känt mig friskare! Nyheterna i träningsutbudet tillför krydda i träningsvardagen som gör det roligare att fortsätta och utvecklas. Det ger en hållbarhet över tid för alla som tränar.
Mia Qwärnström, verksamhetschef på Friskis&Svettis Stockholm
Har man inte testat Jympa än så tycker jag verkligen att man ska göra det. Det finns en anledning till att Friskis ursprungsträning står stadigt, medan andra träningstrender blåser förbi. Under alla våra gruppträningspass är vi noga med att följa covid-restriktionerna så att varje deltagare i nuläget har 10 kvadratmeter att röra sig på.
Mia Qwärnström, verksamhetschef Friskis&Svettis Stockholm
Det här är en omväxlande tid för träningsbranschen. I slutet av september kunde vi öppna upp efter våra tidigare coronaanpassningar, men nu behöver vi strama åt igen. Det här löser vi. För oss är det nämligen mycket viktigt att följa myndigheternas restriktioner, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda de möjligheter till träning vi kan. Det har nog aldrig varit viktigare än nu att erbjuda rörelse, glädje och gemenskap för stockholmarna.
Andreas Strömberg, Friskis&Svettis Stockholms ordförande
På Friskis&Svettis tar vi alltid hänsyn till varandra, oavsett om det gäller medlemmar, funktionärer eller medarbetare. Vi följer myndigheternas riktlinjer och ställer snabbt om vår verksamhet i enlighet med deras beslut. Bland annat kommer vi att begränsa antalet besökare som får vistas på våra anläggningar samtidigt och parallellt erbjuda fler digitala pass med mera. Vårt mål är att leverera lättillgänglig träning hela vägen genom pandemin.
Mia Qwärnström, Friskis&Svettis Stockholms verksamhetschef
Friskis&Svettis mål är att bidra till ett mer välmående Stockholm, och det här samarbetet är en del på vägen. Vi bidrar med anpassad träning och rörelse, men också glädje och gemenskap.
Andreas Strömberg, Friskis&Svettis Stockholms ordförande
Programmet fångar upp prediabetikerna så att de kan börja jobba med livsstilsförändringar innan de får typ 2 diabetes.
Maria Olsson, hälsopedagog på Friskis&Svettis Stockholm och den som hjälper deltagarna att nå sina mål
Det här är glädjande siffror som visar att vårt upplägg ser ut att fungera. Hos oss på Health Integrator jobbar hälsocoachen med kategorierna sömn, stress, tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet – och där kommer Friskis&Svettis Stockholm in med fysisk aktivitet.
Fredrik Söder, VD på Health Integrator
Vi valde just Friskis&Svettis som samarbetspartner eftersom det är ett välkänt varumärke som känns varmt och välkomnande. Många känner sig trygga i det och deltagarna får stor hjälp med sin motion.
Fredrik Söder, VD på Health Integrator
Studiens resultat ger stöd för att de åtgärder vi satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
Vår utgångspunkt har varit att följa myndigheternas råd och restriktioner. Och vi har haft god hjälp av våra ideella funktionärer och medlemmar, som solidariskt ställt upp för att vi ska kunna fortsätta erbjuda stockholmarna säker träning under hela pandemin, något som vi ju vet är viktigt för folkhälsan.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
Vi har fått flera kvitton på att vi har navigerat oss genom pandemin på ett bra sätt. Ett är länsstyrelsens återkoppling. Ett annat är medlemsundersökningar som visar att medlemmarna känt sig trygga på våra anläggningar. Ett tredje är Folkhälsomyndighetens nya undersökning, som så tydligt bekräftar det medlemmarna upplevt.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
I spåren av pandemin och lagom till hösten vill vi att det ska vara enklare än någonsin att skräddarsy en långlivad träningsrutin. Bland annat ökar vi utbudet av olika pass och riktar oss tydligare till de målgrupper som vi ser mår sämre i Friskisindex. Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig välkomna hos oss, precis som man är.
Andreas Strömberg, ordförande Friskis&Svettis Stockholm